1. Ana Sayfa
  2. YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

5- İzmir’in İşgali

5- İzmir’in İşgali
0

İZMİR’İN İŞGALİ (15 Mayıs 1919)

 18 Ocak 1919’da Paris’te İtalya’nın karşı çıkmasına rağmen ABD, İngiltere ve Fransa’nın desteği ile Yunanistan’ın İzmir’e çıkmasına karar verildi.

 I.Dünya Savaşı devam ederken boğazlar gizili antlaşmalarla Rusya’ya verilmişti.

 İngiltere yine gizil antlaşmalarda Ege ve Akdeniz Bölgelerini de İtalya’ya vermekte bir mahsur görmedi Çünkü Marmara’daki Rusların altında güçlü bir İtalya onların daha aşağıya inmelerine engel olabilirdi.

 Rusya’nın savaştan çekilmesi boğazlara İngiltere’nin yerleşmesine sebep oldu.

 İngiltere şimdi boğazların etrafında İtalya’yı istemiyordu. Öteden beri bölgede gözü olan Yunanistan’ı kışkırttı.

 Yunanistan’a Paris Barış Konferansı’na iddialarını getirmesini isteyen İngiltere burada bunu ve iddiaları destekledi.

 Yunan’a göre bu bölgenin %60 Hıristiyan, %40 Müslüman’dı ve Müslümanlar Hıristiyanları katletmektedir.

 Acilen bir devletin bölgeye çıkıp asayişi sağlaması lazım geldiğini anlattı.

 İtilaf devletleri de bölgeye asayişi sağlamak üzere Yunan’ın çıkmasına karar verdi.

 Bu karar İtalya’yı kızdırdı.15 Mayıs 1919’da Mondros’un 7 maddesi gösterilerek Yunan İzmir’e çıktı.

 Osmanlı hükümeti Mondros’a uydu ve askerlere kışlalarından çıkmama emri verildi.

 Gazeteci Hasan Tahsin bir Yunan askerini öldürünce işgal çok kanlı geçti.

Sonuçta:

 İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı.

 Anadolu’da Kuvva-i Milliye doğdu.

 Halkımız Mustafa Kemal etrafında toplanmaya başladı.

 Kurtuluş mücadelemizin silahlı mücadele dönemi başladı.

 Türk halkı bütün işgallerin geçici değil kalıcı olduğunu anlamaya başladı.

 

AMİRAL BRİSTOL ROPARU (13 EKİM 1919)

 Yunan’ın İzmir’e çıkmasından sonra Türk milleti buna şiddetli bir tepki gösterdi.

 İtilaf devletleri bu durumun kendi siyasetlerine zarar vereceğini düşünerek durumu bir daha gözden geçirmeye karar verdiler.

 Sonuçta bölgeye bir heyet gönderilerek incelemeler yapılması kararı çıktı.

 Amerikalı bir Amiral olan Bristol başkanlığında bir heyet bölgeye gitti ve 13 Ekim 1919’da bir rapor hazırladı ve İtilaf devletlerine sundu.

Raporda:

 Paris barış konferansına verilen rapordaki Hıristiyan halkın can güvenliği tehlikededir fikri yanlıştır.

 Menemen’de Yunan askeri savunmasız Türkleri katletmiştir.

 İşgalin ilk günlerinde Türklere saldırılmış, evleri yakılmış, tecavüz edilmiştir.

 Türk hükümeti işgale tepkisiz kalmış bazı Türk çeteleri tepki göstermiştir.

 Rum halkı Yunan askerleri ile birleşerek halkı soymuş ve yağmalamıştır.

 İşgal ordusunun bu hareketi İslam ahalisini galeyana getirmiştir.

 Yunan’ın buraya çıkması asayişi bozmuştur.

 Aydın’ın işgali çok zarar verici olmuştur.

 Milliyet prensibine göre buranın Yunan’a verilmesi yanlıştır.

 Yunan ordusunun çekilerek buraya İtilaf devletleri ordusunun çıkması gerekir.

Bu belge:

 Yunan’ın iddialarının asılsız olduğunu ortaya koymuştur.

 Katliamları Yunan’ın yaptığını ortaya koymuştur.

 Yunan’ın buradan çekilerek yerine İtilaf ordusunun çıkması fikrini doğurmuştur.

 Türk milletinin haklı olduğunu dünya kamuoyuna duyurması açısından önemlidir, bu belgenin başka hiçbir yaptırımı olmamıştır.

 

GENERAL HARBORT RAPORU

 Ermeniler Doğu Anadolu’da Amerikan mandasında devlet kurmak için ABD’ye müracaat etti.

 Amerika General Harbort başkanlığında bir heyet göndererek bölgeyi inceledi.

 Sivas Kongresine de katılan heyet verdiği raporda bu bölgede kayda değer Ermeni nüfusu olmadığı söyledi.

 Bu da bu davada haklı olduğumuzu göstermesi açısından önemli bir belgedir. Başka bir yaptırımı olmamıştır.

 

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap