1. Ana Sayfa
  2. YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

16- Batı Cephesi

16- Batı Cephesi
0

I.      İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 Ocak 1921)

 Bu savaşın sebepleri (İşgalci güçlerin amacı:

 Eskişehir′i alıp üs olarak kullanmak

 Ankara′yı alıp milli mücadeleyi ortadan kaldırmak

 Sevr’i uygulamaya koyarak Batı Anadolu′ya sahip olmak

 Başta İngilizler olmak üzere İtilaf devletlerinin kışkırtması

 Yeni kurulan düzenli ordunun güçlenmesini önleme

 Çerkez Ethem İsyanından yararlanmak

6 Ocak 1921’de Yunan ordusu taarruza geçti.

 Eskişehir’in mağara önünde İsmet Paşa 10 Ocak’ta Yunan ordusunu durdurdu.

 Bu savaşta Çerkez Ethem birlikleri ile savaşıldı ve birlikleri dağıtıldı.

 Sonuçta büyük bir zafer kazanıldı.

Bu savaşın sonuçları:

 Düzenli ordu batı cephesinde ilk askeri zaferini kazandı.

 Düzenli ordunun faydası anlaşıldı, Çerkez Ethem meselesi halledildi, düzen sağlandı.

 Sevr’in kabul ettirilemeyeceği ortaya çıktı.

 İtilaf devletleri Sevr’i değiştirme yoluna gittiler.

 TBMM’nin Londra Konferansı’na çağrılmasını sağladı.

 Yunan’a duyulan güven azaldı.

 TBMM’nin itibarı ve otoritesi artı.

 Halk meclise güven duydu, daha fedakâr oldu.

 Askere alma işleri hızlandı.

 Ruslarla Moskova Antlaşması imzalandı.

 Milli maneviyatı yükseltti, milli birliği sağladı.

 Anayasanın ilanını kolaylaştırdı.

 Bu zaferden sonra İstiklal Marşı kabul edildi.(12 Mart 1921)

 

II. İNÖNÜ SAVAŞI (23 Mart-1 Nisan 1921)

Bu savaşın sebeplerine bakıldığında

 Eskişehir′i alıp üs olarak kullanmak

 Ankara′yı alıp milli mücadeleyi ortadan kaldırmak

 Sevr’i uygulamaya koyarak Batı Anadolu′ya sahip olmak

 Başta İngilizler olmak üzere İtilaf devletlerinin kışkırtması

 Yeni kurulan düzenli ordunun güçlenmesini önleme

 Londra Konferansı’ndan sonuç alınamaması

* İsmet Paşa aynı bölgede Yunan’ı karşıladı. Aslıhanlar Bölgesi’nde çok şiddetli savaşlar oldu.

* Türk ordusu kayıplar verdi. Böyle olmasına rağmen Yunan durduruldu.

* Bu arada Refet Paşa taarruza kalkıştı ve başaramadı.

* Onun bu hareketi cepheden alınmasına ve cephenin tamamının İsmet Paşa’ya verilmesine neden oldu.

* Mustafa Kemal İsmet Paşa’ya çektiği telgrafta sadece düşmanı değil Türk’ün kötü talihini de yendiğini söyledi.

Sonuçta:

 Batı cephesinin tamamı İsmet Paşa’ya verildi.

 Bu savaştan sonra İtalyanlar çekilmeye başladı.

 I. İnönü’nün tesadüf olmadığı ortaya çıktı.

 Yunan’a duyulan güven iyice azaldı.

 TBMM’nin itibarı iyice arttı, halk daha çok güven duydu, daha çok fedakâr oldu.

 TBMM’nin gücünü Yunan ve İtilaf devletleri kabul etti.

 TBMM’nin taarruz gücünde olmadığı görüldü.

 

İNÖNÜ SAVAŞLARININ ORTAK SONUÇLARI:

 Yunan’a karşı bir güvensizlik doğdu.

 İtilaf devletleri arasında anlaşmazlıklar arttı, çözülmeler başladı.

 Halk bu davanın iyi sonuçlanacağına kanaat getirdi.

 Düzenli ordu tamamlandı.

 Yunan oyalanarak taarruz için zaman kazanıldı.

 Sevr’in uygulanamayacağı ortaya çıktı.

 TBMM Anadolu′ya tamamen hâkim oldu.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap