YGS-LYS Kimya Ders Notu

YGS-LYS Kimya Ders Notu

1- Madde Ve Özellikleri

12 Mart 2017 131

​MADDE Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin…

YGS-LYS Kimya Ders Notu

2- Atom Ve Yapısı

12 Mart 2017 116

​Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır.…

YGS-LYS Kimya Ders Notu

3- Periyodik Tablo

12 Mart 2017 106

​Elementlerin atom numaralarına göre belirli bir kurala uyarak sıralanması ile periyodik cetvel oluşur. Periyodik cetvelde…

YGS-LYS Kimya Ders Notu

4- Çözelti

11 Mart 2017 106

​Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin…

YGS-LYS Kimya Ders Notu

5- Reaksiyon Hızı

11 Mart 2017 110

​Birim zamanda reaksiyona girenlerin yada ürünlerin miktarlarındaki değişmeye reaksiyon hızı denir. N2 + 3H2 ® 2NH3 reaksiyona göre;…

YGS-LYS Kimya Ders Notu

6- Gazlar

11 Mart 2017 109

​Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak…

YGS-LYS Kimya Ders Notu

7- Kimyasal Hesaplamalar

11 Mart 2017 123

​MOL KAVRAMI Mol: 6,02.1023 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro…

YGS-LYS Kimya Ders Notu

8- Radyoaktivite

11 Mart 2017 109

​Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelereradyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına…

YGS-LYS Kimya Ders Notu

9- Çözünürlük Dengesi

11 Mart 2017 138

​Çözünme Olayı Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere homojen olarak…

YGS-LYS Kimya Ders Notu

10- Kimyasal Denge

11 Mart 2017 132

​Örnek olarak sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta : tepkimesini inceleyelim. Kaba önce bir miktar X…