YGS-LYS Dil Bilgisi Ders Notu

TYT Türkçe

Yazım Kuralları

8 Mart 2017 210

​ 1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı: Türkçede üç çeşit “ki” vardır:Bağlaç olan“ki”,sıfat yapan “–ki” ve zamir olan(ilgi…