YGS-LYS Dil Bilgisi Ders Notu

TYT Türkçe

Dil Bilgisi 

8 Mart 2017 131

​1.Sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı,zamir mi ,edat…

TYT Türkçe

Fiilimsiler (Eylemsiler) 

8 Mart 2017 123

​Fiilimsiler üç ana grupta incelenir. 1) İSİM – FİİLLER (AD – EYLEMLER): Fiil soylu sözcüklerin…

YGS-LYS Dil Bilgisi Ders Notu

Anlatım Biçimleri

8 Mart 2017 112

​ Çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur.İşte,anlatımı gerçekleştirirken başvurulan…

KPSS Lisans Türkçe

Paragraf

8 Mart 2017 125

​PARAGRAF NEDİR Paragraf, herhangi bir yazının bir satırbaşından öteki satırbaşına kadar olan bölümüne denir.Daha…

TYT Türkçe

Yapım Ve Çekim Ekleri

8 Mart 2017 118

​A) İSİM ÇEKİM EKLERİ: 1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler. *elmalar,çocuklar ,öğrenciler. 2)Hal Ekleri:- i,-e,-den,-de ekleridir.…

YGS-LYS Dil Bilgisi Ders Notu

Yazımı Karıştırılan Sözcüklerin Doğru Yazılımı

8 Mart 2017 117

​ YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER orijinal tıraş güneydoğu kirpik KKTC’ye Doğu Anadolu inisiyatif 2’nci ara söz art arda 5’inci …

TYT Türkçe

Yazım Kuralları

8 Mart 2017 130

​ 1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı: Türkçede üç çeşit “ki” vardır:Bağlaç olan“ki”,sıfat yapan “–ki” ve zamir olan(ilgi…

KPSS Lisans Türkçe

Cümlenin Öğeleri

8 Mart 2017 126

​ YÜKLEM Cümlede işi, hareketi, yargıyı, bildiren çekimli unsura denir. Not :Bir cümle birden…

KPSS Lisans Türkçe

Cümlede Anlam

8 Mart 2017 119

​1.EŞANLAMLI YA DA YAKIN ANLAMLI CÜMLE Farklı sözcüklerle kurulan fakat aynı düşünceyi anlatan cümlelerdir. —-Sevgi…

KPSS Lisans Türkçe

Cümle Türleri

8 Mart 2017 134

​1. YÜKLEMİNE GÖRE CÜMLELER: a)İsim (ad) Cümlesi: Yüklemi isim olan cümlelere denir. *Ne güzel komşumuzdun sen…