YGS-LYS Tarih Ders Notu

YGS-LYS Tarih Ders Notu

30- T.C Dış Politikası 

26 Şubat 2017 121

TC DIŞ POLİTİKASI Atatürk, dış politikada nasıl bir yol takip etmiştir? Ciddi Rasyonel Barışçı Milli…

YGS-LYS Tarih Ders Notu

29- İnkılap Tarihi ve Gelişmeler

26 Şubat 2017 102

SAVAŞLAR GİZLİ ANTLAŞMALAR İŞGALLER CEMİYETLER ÖZELLİKLERİ Trablusgarp Savaşı (1911-12): Osmanlı & İtalya Uşi Antlaşması (1912)…

YGS-LYS Tarih Ders Notu

28- TBMM Dönemi

26 Şubat 2017 118

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması Mebuslar Meclisi Misak-ı Milli’yi ilan edince Anlaşma Devletleri İstanbul’u işgal ederek…

YGS-LYS Tarih Ders Notu

27- 1. Dünya Savaşı Gelişmeler ve Nedenleri

26 Şubat 2017 105

I.Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912): OSMANLI X İTALYA Nedenleri: Z …

YGS-LYS Tarih Ders Notu

26- Kongreler

26 Şubat 2017 118

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ HAVZA BİLDİRİSİ (Genelgesi) Mustafa Kemal, İzmir’in işgalini Anadolu’ya duyurmak…

YGS-LYS Tarih Ders Notu

25- Atatürk İlkeleri

26 Şubat 2017 110

ATATÜRK İLKELERİ Cumhuriyetçilik: Anahtar kelimeleri: Ulusal Egemenlik, Seçim, Ulusal İrade, Çok Partili Rejim, Seçme…

YGS-LYS Tarih Ders Notu

24- Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

26 Şubat 2017 122

Osmanlılarda Devlet Anlayışı Murat döneminde “devlet yönetiminin hükümdar ve oğullarına ait olduğu” kural haline gelmiştir. Fatih…

YGS-LYS Tarih Ders Notu

23- İnkılaplar

26 Şubat 2017 106

Atatürk İnkılâplarının Amaçları Türkiye’yi muâsır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak Modern Avrupa devletleri ile Türkiye’yi bütünleştirmek…

YGS-LYS Tarih Ders Notu

22- Kurtuluş Savaşı ve Siyasi Görüşmeler

26 Şubat 2017 108

Doğu Cephesi 22 Haziran 1920'de Yunan saldırısının başladığı sırada, Doğuda da Ermeni saldırıları sürekli artıyordu.…

YGS-LYS Tarih Ders Notu

21- Devirlerle Osmanlı Tarihi ve Gelişmeler Kronolojisi

26 Şubat 2017 111

KURULUŞ DEVRİ (1299-1453) OSMAN GAZİ (1281-1326) ORHAN GAZİ (1326-1362) I. MURAT (1362-1389) YILDIRIM BAYEZİD (1389-1402)…