YGS-LYS Felsefe Ders Notu

YGS-LYS Felsefe Ders Notu

Felsefeye Giriş

27 Şubat 2017 104

FELSEFEYE GİRİŞ İnsanların çeşitli hobileri vardır. Kimi sanatla, kimi sporla ilgilenir, kimileri de okumaktan hoşlanırlar. Hobi…

YGS-LYS Felsefe Ders Notu

Felsefe Nedir? 

27 Şubat 2017 111

FELSEFE NEDİR? Grekçe philosophia teriminden kaynaklanan felsefe, iki sözcüğün birleşmesinden oluşmuştur.Phillia sevgi; sophia bilgi, bilgelik…

YGS-LYS Felsefe Ders Notu

Felsefi Akımlar ve Açılımları

27 Şubat 2017 125

Rasyonalizm (Akılcılık) : Rasyonalizme göre zorunlu kesin ve genel geçer bilgilere ancak akılla ulaşılır. O halde…

TYT Felsefe

Varlık Felsefesi

27 Şubat 2017 107

VARLIK FELSEFESİ Varlığı konu olarak ele alan felsefe, genel bir varlık kavramı üzerinde durur.…

TYT Felsefe

Siyaset Felsefesi

27 Şubat 2017 112

SİYASET FELSEFESİ Siyaset, Aristoteles’e göre “Yurttaşların, toplumu ilgilendiren işlerle ilgili olarak yaptığı herşeydir.” Siyaset felsefesi siyasi…

TYT Felsefe

Felsefe’nin Alanları

27 Şubat 2017 106

FELSEFENİN ALANLARI Felsefenin de diğer disiplinler gibi incelediği konuları, soruları sınıflandırdığı alanları vardır.Bunlardan ilki varlık…

TYT Felsefe

Estetik ve Sanat Felsefesi

27 Şubat 2017 127

ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik denir. Estetik “güzel” üzerine düşünme,…

YGS-LYS Felsefe Ders Notu

Doğru Bilginin İmkansızlığı

27 Şubat 2017 129

DOĞRU BİLGİNİN İMKANSIZLIĞI A-SOFİSTLER: -Doğru bilginin olamayacağını savunurlar -İnsan felsefesi yaparlar -Tabulara karşı çıkarlar -Bilgi…

TYT Felsefe

Din Felsefesi

27 Şubat 2017 116

DİN FELSEFESİ Din felsefesi dini konu edinen, dinin insanın var oluşunun kaynağı insanin doğasının ve…

TYT Felsefe

Bilim Felsefesi

27 Şubat 2017 141

BİLİM FELSEFESİ Bilimin yapısını, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi ve bilimde yöntem problemini ele…