LYS-Matematik Ders Notu

LYS-Matematik Ders Notu

Binom Açılımı 

2 Nisan 2017 124

​TANIM n doğal sayı olmak üzere, eşitliklerine binom açılımı denir. sayılarına binom kat sayıları denir.…

LYS-Matematik Ders Notu

Çarpım Sembolü

2 Nisan 2017 109

​A. TANIM r ile n birer tam sayı, olmak üzere, terimlerinin çarpımını, biçiminde gösteririz. ifadesi “k…

LYS-Matematik Ders Notu

Diziler

2 Nisan 2017 117

​A. TANIM Ardışık her iki terimi arasındaki fark eşit olan diziye aritmetik dizi denir. Yani…

LYS-Matematik Ders Notu

Eşitsizlikler

2 Nisan 2017 115

​A. TANIM f(x) > 0, f(x) < 0, f(x) ³ 0, f(x) £ 0 ifadelerine…

LYS-Matematik Ders Notu

İntegral 

2 Nisan 2017 107

​A. İNTEGRAL İLE ALAN ARASINDAKİ İLİŞKİ Aşağıdaki şekilde y = f(x) eğrisi y = g(x)…

LYS-Matematik Ders Notu

Karmaşık Sayılar 

2 Nisan 2017 115

​I. KARMAŞIK SAYILAR KÜMESİ Tanım sayısına sanal sayı (imajiner sayı) birimi denir. ve ile gösterilir.…

LYS-Matematik Ders Notu

Kombinasyon

2 Nisan 2017 119

​KOMBİNASYON (GRUPLAMA) olmak koşuluyla, n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine,…

LYS-Matematik Ders Notu

Limit

2 Nisan 2017 119

​A. SOLDAN YAKLAŞMA, SAĞDAN YAKLAŞMA x değişkeni a ya, a dan küçük değerlerle yaklaşıyorsa, bu…

LYS-Matematik Ders Notu

Logaritma

2 Nisan 2017 121

​I. ÜSTEL FONKSİYONLAR VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2y = 24 eşitliğini sağlayan y değerini bulmak için yapılan işleme…

LYS-Matematik Ders Notu

Matris Ve Determinant

2 Nisan 2017 122

​A. MATRİSİN TANIMI şeklinde, bir cismin elemanlarının sıralı bir tablosuna m ´ n türünde (m…