Son Yazılar

4 sene önce

Şiir Bilgisi

ŞİİRDE AHENK (ÖLÇÜLER) Şiir Manzum bir yapıtın şiir olabilmesi için estetik değerleri içermesi gerekir.Bu nedenle…

4 sene önce

Şiir Şekilleri (Tüm Edebiyatta)

Halk Edebiyatı Anonim Halk Edebiyatı Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Aşık Tarzı Halk Edebiyatı Mani (7'li)…

4 sene önce

AYT Edebiyat

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYATSanat Ve Sanat ÇeşitleriEdebi Metin Ve Dilin İşlevleriEdebiyat Ve GerçeklikEdebiyatın Diğer Bilimlerle…

4 sene önce

Şiir Türleri

1. LİRİK ŞİİR •Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları işleyen duygusal şiirlerdir. •Duygu, coşku…

4 sene önce

Şiirde Yapı

1. Dize (Mısra) Ölçülü ve anlamlı bir satırlık nazım (şiir) parçasıdır. Mısra en küçük nazım…

4 sene önce

Edebi Metin Ve Dilin İşlevleri

Edebi metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır. • Edebî metinlerde, şiirsel işlevinin hâkimiyetinde dilin diğer işlevleri…

5 sene önce

Edebiyatın Diğer Bilimlerle Ve Sanatla İlişkisi

Edebiyat-Tarih İlişkisi: Geçmişte yaşanan olayları zaman ve yer göstererek, neden-sonuç ilişkisi üzerinden inceleyen bilim dalıdır.…

5 sene önce

Edebiyat Ve Gerçeklik

Dış dünyadaki tüm nesnel varlıklar, koşullar ve durumlar gerçekliğin kapsamına girer. Edebiyat dış dünyayı, insanı…

5 sene önce

Sanat Ve Sanat Çeşitleri

Pratik Sanatlar (Zanaat): Aşçılık, duvarcılık, marangozluk, dokumacılık gibi günlük hayatımıza girmiş alışkanlık ve ustalık isteyen…

5 sene önce

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

MR cihazı, protonların manyetik alandaki titreşimlerinden yararlanılarak yapılan tanı amacıyla kullanılan bir cihazdır. Bilgisayarlı tomografi…