1. Ana Sayfa
  2. AYT Edebiyat,

Şiir Türleri

Şiir Türleri
0

1. LİRİK ŞİİR

•Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları işleyen duygusal şiirlerdir.
•Duygu, coşku ve akıcılık söz konusudur.
Gazel, şarkı, koşma, semai lirik şiire örnektir.

Örnek:

Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim

Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider.

Ataol Behramoğlu (Bir Gün Mutlaka)

 

2. PASTORAL ŞİİR

Doğa güzelliklerini, kır ve doğa sevgisini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını, bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. Şair doğa karşısındaki duygularını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatıyorsa “eglog” adını alır.
Örnek:
Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler , çeşmeler , sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı.
Ömer Bedrettin UŞAKLI
3. EPİK ŞİİR
•Destansı özellikler gösteren şiirlerdir.
•Kahramanlık, yiğitlik gibi konular işlenir.
•Okuyanda coşku yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır.
Örnek:
İptida Bağdad’a sefer olanda
Atladı hendeği geçti Genç Osman
Vuruldu sancaktar kaptı sancağı
İletti bedene dikti Genç Osman
Kayıkçı Kul Mustafa

4. DİDAKTİK ŞİİR

•Bilgi vermek, öğretmek, öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirlerdir.
•Ahlakilik hakimdir.
•Kuru bir üslubu vardır.
•Manzum hikayeler ve fabllar hep didaktiktir.

Örnek:

Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize;
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize.

Ziya Gökalp (Lisan)

 

5. SATİRİK ŞİİR

Toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozuklukları yeren, taşlayan şiirlerdir.
•Halk edebiyatında “taşlama”,
•Divan edebiyatında “hiciv” denir.

Örnek:

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin
Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
Bütün ferağ ı halini, olanca şevk-i balını
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helâlini…

Tevfik Fikret (Han-ı Yağma)

 

6. DRAMATİK ŞİİR

•Tiyatronun manzum şekline denir.

•Dramatik manzume, karşılıklı konuşma şeklinde yazılan manzumelerdir

•Acıklı ve korkunç bir konuyu anlatır.

Örnek:

Salâ verilirken kalktık kahveden
Kızın babası yanımızda boyu uzun
Zayıf ağzı mırıltılar.
On köylü iki subay bir tezkereci er
Sıralandık ahşap mescidin avlusunda
Aldık cenazeyi sarsmadan iğreti
Ve hafif gözlerimiz yerde
Kayıp bir tayın izini süreriz sanki…

Melih Cevdet Anday (Gelinlik Kızın Ölümü)

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap