YGS-LYS

YGS-LYS Fizik Ders Notu
7 Mayıs 2017 96

=LYS FİZİK TÜM FORMÜLLER= Lys Fizik tüm formülleri topladık.Aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Buradan İndiriniz Ve Buradan

LYS-Matematik Ders Notu

Binom Açılımı 

2 Nisan 2017 122

​TANIM n doğal sayı olmak üzere, eşitliklerine binom açılımı denir. sayılarına binom kat sayıları denir.…

LYS-Matematik Ders Notu

Çarpım Sembolü

2 Nisan 2017 108

​A. TANIM r ile n birer tam sayı, olmak üzere, terimlerinin çarpımını, biçiminde gösteririz. ifadesi “k…

LYS-Matematik Ders Notu

Diziler

2 Nisan 2017 117

​A. TANIM Ardışık her iki terimi arasındaki fark eşit olan diziye aritmetik dizi denir. Yani…

LYS-Matematik Ders Notu

Eşitsizlikler

2 Nisan 2017 115

​A. TANIM f(x) > 0, f(x) < 0, f(x) ³ 0, f(x) £ 0 ifadelerine…

LYS-Matematik Ders Notu

İntegral 

2 Nisan 2017 107

​A. İNTEGRAL İLE ALAN ARASINDAKİ İLİŞKİ Aşağıdaki şekilde y = f(x) eğrisi y = g(x)…

LYS-Matematik Ders Notu

Karmaşık Sayılar 

2 Nisan 2017 115

​I. KARMAŞIK SAYILAR KÜMESİ Tanım sayısına sanal sayı (imajiner sayı) birimi denir. ve ile gösterilir.…

LYS-Matematik Ders Notu

Kombinasyon

2 Nisan 2017 119

​KOMBİNASYON (GRUPLAMA) olmak koşuluyla, n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine,…

LYS-Matematik Ders Notu

Limit

2 Nisan 2017 119

​A. SOLDAN YAKLAŞMA, SAĞDAN YAKLAŞMA x değişkeni a ya, a dan küçük değerlerle yaklaşıyorsa, bu…

LYS-Matematik Ders Notu

Logaritma

2 Nisan 2017 121

​I. ÜSTEL FONKSİYONLAR VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2y = 24 eşitliğini sağlayan y değerini bulmak için yapılan işleme…