YGS-LYS Mantık Ders Notu

YGS-LYS Mantık Ders Notu

1- Mantığın Alanı

27 Şubat 2017 107

A. MANTIĞIN KONUSU Mantık, doğru düşünmeyi konu edinen normatif (kuralcı) bir disiplindir. Doğru düşünme, kendini…

YGS-LYS Mantık Ders Notu

2- Klasik Mantık

27 Şubat 2017 121

KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. “Ağaç”, “kuş”, “çiçek”, “insan” tek tek varlıkların…

YGS-LYS Mantık Ders Notu

3- Sembolik Mantık

27 Şubat 2017 118

Modern (Sembolik) Mantik Mantik, geçerli çikarimlar yapmak için kural ve ilkeler saptar. Çikarimlarin geçerliligi denetlemeler…

YGS-LYS Mantık Ders Notu

4- Mantık Tüm Notlar

27 Şubat 2017 107

1- Mantığın Tanımı Düşünmeye dayalı olan her alanın doğruluğu düşünme eyleminin doğru yapılmasına bağlıdır. Çok uzun…