YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

1- Trablusgarb Savaşı 

19 Mart 2017 115

​TRABLUSGARP SAVAŞI 1911 ♦ II. Meşrutiyet’in ilanında rol oynayan İttihat ve Terakki meşrutiyetten sonra hükümet olmamış,…

YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

2- Balkan Savaşları

19 Mart 2017 108

​1.BALKAN SAVAŞI 1912-1913 ♦ Osmanlı İngiltere’nin desteğinden yoksun kalıca Almanya’ya yaklaştı. ♦ Bu da İngiltere’nin Rusya ile…

YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

I. Dünya  Savaşı

19 Mart 2017 119

​I.DÜNYA SAVAŞI 1914-1918 I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri: Fransız İhtilali’nin siyasi ve sosyal alandaki etkileri ♦ 1815…

YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

4-Mondros Ve Cemiyetler

19 Mart 2017 101

​MONDROS MÜTAREKESİ ♦ Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi ile Almanya ile kara bağlantısı kesildi. ♦ ABD’nin savaşa girmesi Almanya…

YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

5- İzmir’in İşgali

19 Mart 2017 101

​İZMİR’İN İŞGALİ (15 Mayıs 1919) ♦ 18 Ocak 1919’da Paris’te İtalya’nın karşı çıkmasına rağmen ABD, İngiltere…

YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

6- Mustafa Kemal’in Hayatı

19 Mart 2017 117

​MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI VE KUVVA-İ MİLLİYE ♦ 1881’de Selanik’te doğdu. Tahsil hayatına önce mahalle mektebinde başladı.…

YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

7- Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

19 Mart 2017 119

​HAVZA GENELGESİ(28-29 Mayıs 1919) ♦ Mustafa Kemal Samsun’dan sonra Havza’ya geldi ve hemen çalışmalara başladı. Buradan…

YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

8- Erzurum Kongresi

19 Mart 2017 120

​ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 ♦ Doğu Anadolu’da Ermeni devletinin kurulmasına engel olmak…

YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

9- Sivas Kongresi

19 Mart 2017 121

​SİVAS KONGRESİ (4 - 11 Eylül 1919) ♦ Toplanmasına Amasya Genelgesinde karar verilmiştir. ♦ Kongreyi engellemek isteyen…

YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

10- Amasya Görüşmeleri

19 Mart 2017 106

​AMASYA GÖRÜŞMESİ (Ekim 1919) ♦ Yeni kurulan Ali Rıza Paşa hükümeti, Anadolu hareketini daha kolay kontrol…