1. Ana Sayfa
  2. YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

2- Balkan Savaşları

2- Balkan Savaşları
0

1.BALKAN SAVAŞI 1912-1913

 Osmanlı İngiltere’nin desteğinden yoksun kalıca Almanya’ya yaklaştı.

 Bu da İngiltere’nin Rusya ile yaklaşmasını getirdi. Rusların en büyük hedefi:

 Slav birliğini kurmak

 Boğazları alıp Akdeniz’e inmek

 1908 Reval görüşmelerinde İngiltere büyük ölçüde Rusya’nın bu isteklerini kabul etti.

 Osmanlı Trablusgarp meselesi ile uğraşırken Rusya Bulgaristan’la Sırbistan arasındaki problemleri çözdü.

 Daha sonra bunların arasına Yunanistan ve Karadağ’ı da katarak bize karşı kışkırttı.

 Osmanlı siyasi istikrarsızlıktan dolayı yönetimde de sıkıntılar yaşıyordu.

 Ordu siyasete karışmış bazı subaylar harcanmış bazı birlikler terhis edilmişti.

 Rusya’nın kışkırtması sonucu bu devletler iki koldan saldırdı.

 Ordumuz doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Yunan donanması ordularımız arasındaki bağlantıyı kopardı.

 Çok kısa sürede Makedonya ve Selanik elden çıktı Rumeli işgal edildi.

 Bulgar ordusu Midye Eneze geldi. Hükümetten Gazi Ahmet Muhtar Paşa istifa etti ve yerine Kamil Paşa hükümet kurudu.

 Bu arada Avusturya Sırbistan’ın ilerleyerek Adriyatik Denizi’ne çıkmasından ve büyümesinden endişe duydu.

 Bu devlet Sırpların Arnavutluk’u işgal edeceği endişesine kapıldılar ve Arnavutluğu kışkırtarak bağımsızlığını ilan ettirdiler.

 Bu arada İttihat ve Terakki Bab-ı Ali Baskını’nı yaptı, hükümeti ele geçirdi.

 Bu olayda Avusturya ile Rusya’yı karşı karşıya getirdi.

 İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa’da bir savaş çıkma ihtimalin gördüler ve araya girerek Londra’da bir konferans düzenlediler.

 Konferanstan sonra Londra barışı yapıldı.

Buna göre:

 Osmanlının yeni sınırı Midye Enez olacak

 Yunanistan Girit, Selanik, Makedonya’nın güneyini alacak

 Bulgaristan Kavala, Dedeağaç dâhil tüm Trakya’yı alacak.

 Sırbistan Orta ve Kuzey Makedonya’yı alacak.

 Arnavutluk ve Ege Denizi’nin durumuna Avrupalı devletler sonra karar verecek

Böylece:

 Balkanlardaki son toprağımız elimizden çıktı.

 Bulgaristan Ege’ye sınır buldu ve güçlendi.

 Osmanlı Ege Denizi’ndeki hâkimiyetini kaybetti.

 Osmanlıcılık fikri iflas etti.

 Bab-ı Ali baskını ile darbe düzenlendi.

 Bu savaşları kaybetme sebeplerimize bakıldığında

 Gereken yığınağın yapılmaması ve tedbirlerin alınmaması

 Bölgedeki bazı birliklerin terhis edilmesi

 Orduya siyaset bulaşması       

II. BALKAN SAVAŞI

 Osmanlının Balkanlardan çekilmesi burada siyasi bir boşluk yarattı.

 Bu boşluğu doldurma yarışı Balkan Devletleri arasında çekişmeye neden oldu.

 Londra Antlaşması bu çekişmeyi artırdı. Toprakların paylaşılması da bazı huzursuzluklar çıktı.

 Bu arada Sırbistan Makedonya’daki bazı topraklarını Bulgaristan’a bıraktı.

 Zaten Bulgaristan’ın fazla toprak almasından rahatsız olan Yunanistan bu olaya itiraz etti.

 Yunanistan Bulgaristan’ı Ege Denizi’nde de istemiyordu.

 Romanya ise Balkanlardaki dengelerin bozulduğunu ileri sürerek Bulgaristan’dan Dobruca’yı istiyordu.

 Sonuçta Romanya ile Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan’a karşı birleştiler.

 Bulgaristan bunu savaş sebebi saydı ve Makedonya’nın tamamını ele geçirmek için harekâta geçti. Romanya ise durumu değerlendirerek Sofya’ya doğru ilerlemeye başladı.

 Osmanlı ise bu fırsatı kaçırmadı ve Enver Paşa Edirne’ye yürüdü ve burayı geri aldı.

 Avrupa Osmanlının verdiği toprakları geri alıp tekrar Balkanlara yerleşeceğini düşünerek bu duruma razı olmadı.

 Avrupa’nın araya girmesi Bulgaristan’ın barış istemesine neden oldu.

 10 Ağustos 1913’te Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan Bükreş Antlaşması’nı imzaladılar.

 Bulgaristan’ın elinden Makedonya alındı.

 Dedeağaç alınarak Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne sınırı daraltıldı.

 Osmanlı ise bu devletlerin her biri ile ayrı birer antlaşma imzaladı.

 Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması’nı yaptı.

 Meriç sınır kabul edildi.

 Burada kalan Türklere eşit haklar verilmesi sağlandı.

 Yunanistan ile Atina Antlaşması yapıldı.

 Yanya, Girit, Selanik Yunanistan’a verildi.

 Buralarda kalan Türklere haklar verilecek.

 Böylece Yunanistan’ın bizden aldığı Girit’in resmen onun olduğunu kabul ettik.

 Sırbistan ile İstanbul Antlaşması’nı imzalandı

 Burada kalan Türklere haklar alındı.

Sonuç:

 Balkan Savaşları Osmanlıyı maddi ve manevi yönden yıpratmıştır.

 Balkanların haritası değişmiş Arnavutluk gibi yeni bir devlet doğmuştur.

 Avrupa devletlerini karşı karşıya getirmiştir.

 Bölgede güçler dengesi bozulmuştur.

 Bu savaş Avrupa da silahlanmayı hızlandırmış bu da l. Dünya Savaşı’na zemin hazırlamıştır.

 Osmanlının Balkanlarda toprağı kalmadı burada ve Ege Denizi’nde hâkimiyeti son buldu.

 Balkan Türkleri meselesi doğdu.

 Bulgaristan Ege Denizi’ne çıktı.

 Osmanlıcılık fikri iflas etti.

 Bab-ı Ali Baskını ile İttihat ve Terakki yönetimi ele geçirdi

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap