1. Ana Sayfa
  2. YGS-LYS Tarih Ders Notu

21- Devirlerle Osmanlı Tarihi ve Gelişmeler Kronolojisi

21- Devirlerle Osmanlı Tarihi ve Gelişmeler Kronolojisi
0

KURULUŞ

DEVRİ

(1299-1453)

OSMAN GAZİ (1281-1326)

ORHAN GAZİ (1326-1362)

I. MURAT (1362-1389)

YILDIRIM BAYEZİD (1389-1402)

FETRET DEVRİ (1402-1413)

ÇELEBİ MEHMET (1413-1421)

II. MURAT (1421-1451)

II. MEHMET (1451-1481)

1302 Koyunhisar (Bafeon) Savaşı

1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı

1363 Sazlıdere Savaşı

1364 Sırpsındığı Savaşı

1371 Çirmen Savaşı

1388 Ploşnik Bozgunu

1389 I. Kosova Savaşı

1396 Niğbolu Savaşı

1402 Ankara Savaşı

1444 Varna Savaşı

1448 II. Kosova Savaşı

YÜKSELME

DEVRİ

(1453-1579)

II. MEHMET (FATİH) (1451-1481)

II. BAYEZİD (1481-1512)

YAVUZ SULTAN SELİM (1512-1520)

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN (1520-1566)

II. SELİM (1566-1574)

III. MURAT (1574-1595)

1453 İstanbul’un Fethi

1473 Otlukbeli Savaşı

1483 Karamanoğulları Yıkıldı

1484 Boğdan’ın Fethi Tamamlandı

1514 Çaldıran Savaşı

1516 Mercidabık Savaşı

1517 Ridaniye Savaşı

1521 Bağdat’ın Fethi

1526 Mohaç Meydan muharebesi

1529 I. Viyana Kuşatması

1532 Almanya Seferi

1541 Macaristan’ın Fethi

1566 Zigetvar Seferi

1538 Preveze Deniz Zaferi

1543 Nis Seferi

1551 Trablusgarb’ın Fethi

1559 Cerbe Savaşı

1565 Malta Kuşatması

1571 İnebahtı Savaşı

DURAKLAMA

DEVRİ

(1579-1699)

III. MURAT (1574-1595)

III. MEHMET (1595-1603)

I. AHMET (1603-1617)

I. MUSTAFA (1617-1618)

II. OSMAN (1618-1622)

I. MUSTAFA (1622-1623)

IV. MURAT (1623-1640)

SULTAN İBRAHİM (1640-1648)

IV. MEHMET (1648-1687)

II. SÜLEYMAN (1687-1691)

II. AHMET (1691-1695)

II. MUSTAFA (1695-1703)

Osmanlı-İran Savaşları (1577-1590, 1603-1611, 1617-1618, 1623-1639) ve Antlaşmalar (Ferhat Paşa-1590, Nasuh Paşa-1611, Serav-1618, Kasr-ı Şirin-1639).

1621 Hotin Seferi

1672 Lehistan Seferi ve Bucaş Ant.

Osmanlı-Avusturya Savaşları  (1593-1606, 1662-1664) ve Antlaşmalar (Zitvatorok-1606, Vasvar-1664).

1683-1699 II. Viyana Kulşatması

1699 Karlofça Antlaşması

1700 İstanbul Antlaşması

GERİLEME

DEVRİ

(1699-1792)

II. MUSTAFA (1695-1703)

III. AHMET (1703-1730)

I. MAHMUT (1730-1754)

III. OSMAN (1754-1757)

III. MUSTAFA (1757-1774)

I. ABDÜLHAMİT (1774-1789)

III. SELİM (1789-1807)

1711 Prut Savaşı

1715-1718 Osmanlı-Avust.,Venedik

1718 Pasarofça Antlaşması

1736-1739 Osmanlı-Avst.,Rusya

1739 Belgrat Antlaşması

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması

1787-1792 Osmanlı-Rus,Avst.

1791 Ziştovi Antlaşması

DAĞILMA

DEVRİ

(1792-1922)

III. SELİM (1789-1807)

IV. MUSTAFA (1807-1808)

II. MAHMUT (1808-1839)

ABDÜLMECİD (1839-1861)

ABDÜLAZİZ (1861-1876)

V. MURAT (1876)

II. ABDÜLHAMİT (1876-1909)

V. MEHMET REŞAT (1909-1918)

VI. MEHMET VAHDETTİN (1918-1922)

1792 Yaş Antlaşması Osm-Rus

1789-1801 Napolyon’un Mısır’ı İşgali

1804 Sırp İsyanı

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı

1812 Bükreş Antlaşması

1820 Yunan İsyanı

1827-29 Osmanlı-Rus Savaşı

1829 Edirne Antlaşması

Mısır Sorunu ve 1833 Kütahya Ant.

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması

1839 Tanzimat Fermanı

1853-56 Kırım Sav. 1856 Paris Ant.

1856 Islahat Fermanı

1876 I. Meşrutiyet

1877-78 Osm-Rus. 1878 Ayastefanos

1878 Berlin Antlaşması

1908 II. Meşrutiyet

1909 31 Mart Vak’ası

1911 Trablusgarp Sav (Uşi Ant.)

1912 I. Balkan Sav. (Londra Ant.)

1913 II. Balkan Sav.(Bükreş Ant.)

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap