1. Ana Sayfa
  2. YGS-LYS Tarih Ders Notu

26- Kongreler

26- Kongreler
0


KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ

 

HAVZA BİLDİRİSİ (Genelgesi)

 

Mustafa Kemal, İzmir’in işgalini Anadolu’ya duyurmak ve milli bilincin uyanmasını sağlamak için bir genelge yayımladı.

–  İşgallere karşı protesto mitingleri yapılacak

–  İt. Dev. Ve İstanbul hükümetine işgalleri kınayan telgraflar çekilecek.

Önemi:

–          Milli direniş bilinci ilk defa uyandırıldı.

–          Mustafa Kemal İstanbul’a çağırıldı. Mustafa Kemal, Amasya’ya hareket etti.

 

AMASYA GENELGESİ

 

–  Vatan’ın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Gerekçe)

–  İstanbul hükümeti üzerine düşen görev sorumlulukları yerine getirememektedir. (İstanbul’a tepki)

–  Milletin bağımsızlığını yine  milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. (Yöntem-Milli Egemenlik)

–  Sivas’ta milli bir kongre düzenlenecektir. (Her bölge üç delege gönderecek)

–  Askeri birlikler ve milli güçler dağıtılmayacaktır.

–  Her türlü denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. (Bir meclisin gerekliliği)

 

Önemi:

–      Kurtuluş savaşının gerekçesi, metodu, amacı açıklanmıştır.

–      Kurtuluş savaşı resmen ilanıdır.(ihtilal beyannamesidir. )

–      Milli egemenlik yolunda ilk adım

–      Mustafa Kemal İstanbul’a çağırıldı. 7-8 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal görev ve askerlikten istifa etti.

 

ERZURUM KONGRESİ

 

– Bölgesel amaçlı toplandı, alınan kararlar sayesinde milli bir  kongre oldu.

–      Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

–      Geçici bir hükümet kurulacak  ve bu hükümetin milli bir kongre toplaması gereklidir.

–      Manda ve Himaye kabul edilemez. (İlk kez tam bağımsızlık hedeflendi)

–      Milli iradeyi hakim, Kuvva-i Milliye yi etkin kılmak esastır.

–      Azınlıklara ayrıcalık verilemez. Mebusan Meclisinin toplanmasına çalışılacaktır.

–  Kongre sonunda Temsil Heyeti seçildi. Başkan Mustafa Kemal oldu.

Önemi:

–          İlk kez milli sınırlar ve milli devletten bahsedildi.

–          İlk kez savaşmaktan bahsedildi.

–          Kapitülasyonlara karşı çıkıldı.

 

 

BALIKESİR-ALAŞEHİR KONGRELERİ

 

Bölgesel niteliktedir.

-Yunanlılara karşı silahlı direnişte ve Batı cephesinin kurulmasında etkili oldu.

 

 

SİVAS KONGRESİ

 

–  Amasya ve Erzurum kararlarını uygulamak için toplandı.

–  İstanbul hükümeti ve işgalciler, kongrenin toplanmasını engellemeye çalışmışlardır.

–  Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmak ve M.Kemal’i tutuklamak için görevlendirildi.

–  Manda ve Himaye kesinlikle reddedildi.

–  Bütün yararlı cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı ile birleştirildi. (Yürütme yetkisiTemsil Heyetine verilmiştir)

–  Temsil Heyeti genişletildi. Yetkileri arttırıldı.

–  “İrade-i Milliye” adıyla bir gazete çıkarıldı.

Önemi:

-Her yönüyle milli bir kongredir.

-Bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımdır.

-M.Kemal, İstanbul hükümeti ile bütün bağlarını kesti. Damat Ferit paşa istifa etti. Ali Rıza Paşa geldi.

Batı Cephesi oluşturuldu. (Komutan Ali Fuat Paşa oldu – Temsil Heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullanmasıdır)

 

AMASYA GÖRÜŞMELERİ

 

Ali Rıza Paşa’nın teklifi ile gerçekleşti.

-Bahriye Nazırı Salih Paşa ile M.Kemal arasında bir protokol yapıldı.

-İstanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını kabul edecek.

-Milletvekili seçimleri serbestçe yapılacak.

-Temsil Heyeti’nin görüşleri alınmadan barış yapılmayacak.

Not: Böylece İstanbul Hükümeti, milli mücadeleyi ve AveRMHC’nihukuken kabul etti.

 

Son Osmanlı Mebusan Meclisi:

–  Mebuslar Meclisi’nin açılması ile seçimler yapıldı. M.Kemal Erzurum milletvekili oldu.

–  Mecliste, Felah-ı Vatan grubu oluştu.

–  Misak-ı Milli kararları kabul edildi.(28 Ocak 1920).

–   

 

MİSAK-I MİLLİ:

 

–  Mondros imzalandığı andaki topraklar bir bütündür bölünemez. Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Artvin’de Plebisit (halk oylaması-referandum) yapılacak.

–  Kapitülasyonlar kabul edilemez.

–  Azınlıklara, dışarıdaki Türkler kadar hak verilecektir.

–          Milli mücadelenin programı niteliğindedir.

–          Türk yurdunun sınırları çizildi.

–          16 Mart 1920’de Meclis kapatıldı.

–          TBMM’nin kurulması için harekete geçildi. 

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap