1. Ana Sayfa
  2. YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

14- Sevr Antlaşması 

14- Sevr Antlaşması 
0

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)

 I. Dünya Savaşı’ndan sonra yenilen devletlerle hemen barış yapılmış ama Osmanlının barışı bir türlü yapılamamıştır.

Bunun sebepleri:

 Kendi aralarında anlaşamamaları

 Osmanlıyı paylaşmakta güçlük çekmeleri

 18 Ocak 1919’da Paris Barış Anlaşması’ndan sonuç alamamaları

 Her geçen gün işgal arttığı için avantajlı duruma gelmeleri

 Belli bir zaman sonra İtilaf devletlerinin avantajları dezavantaja dönüşmeye başladı.

 Çünkü Mustafa Kemal ve arkadaşlarının faaliyetleri onları korkutmuştu.

 İşte bu yüzden avantajlarının en üstünde iken Osmanlıyla bir barış yapıp bu işi bitirmeyi düşündüler.

 Osmanlı idarecilerini Sen Remo’ya konferansa çağırdılar. Osmanlı temsilcisi Tevfik Paşa konferansa katıldı.

 18-26 Nisan 1920 tarihleri arasında yapılan konferans 23 Nisan’da açılan meclisi dikkate almadı.

 Tevfik Paşa burada sunulan şartları görünce bunların kabulünün imkânsız olduğunu söyledi.

 İtilaf devletleri bunu da dikkate almadılar ve 27 Temmuz’a kadar süre tanıdılar.

 Tevfik Paşa bu kararlarla döndü ve kararlar büyük tepki aldı.

 İtilaf devletleri bu şartların kabul edilmeyeceğini görünce Yunan ordusunu harekete geçirdi.

 22 Haziran 1920’de harekete geçen Yunan ordusu Doğu Trakya, Nazilli, Uşak, Balıkesir ve Bursa’yı aldı.

Bu hareketin iki sebebi vardı:

 Sunulan şartları kabul ettirmek

 Doğuda 15. kolordunun Ermeniler üzerine yaptığı taarruzu engelleyebilmek

 Yunan ordusunun bu harekâtı Osmanlı yönetimini telaşlandırdı.

 Padişah 39 kişilik bir şura topladı ve mesele tartışıldı.

 Daha sonra yapılan oylamada Topçu Ferit Rıza hariç 38 kişi kabul dedi.

Bu oylamanın sonucu Damat Ferit 10 Ağustos 1920’de Sevr’de antlaşmayı imzaladı.

 Bu antlaşmaya göre:

 İzmir çevresi ve Trakya Çatalca’ya kadar Yunan’a

 Antep, Urfa, Maraş, Mardin Fransa’ya

 Diğer Ege adaları Yunanistan’a verilecek

 Akdeniz Bölgesi, Rodos ve 12 Ada İtalya’ya verilecek

 Arap toprakları İtilaf devletleri arasında pay edilecek

 Boğazlar ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan boğazlar komisyonu tarafından idare edilecek

 Doğuda bir Ermenistan ve Kürdistan kurulacak

 Mecburi askerlik kalkacak subayların %5’i yabancılardan oluşacak

 Kapitülasyonlar yeni kurulan ülkeler dahil her ülkeye verilecek

 Gayrimüslimler vergi vermeyecek

 Osmanlı maliyesi İtilaf devletlerinin kontrolünde olacak

 Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek

Sonuçta:

 Osmanlı İtilaf devletlerinin sömürgesi olmuştur.

 İstanbul hükümeti kabul etmiş, TBMM kabul etmemiş, kabul edeni vatan haini ilan etmiştir.

 Boğazlar komisyonu burada kurulmuştur.

 Azınlıklara çok geniş haklar vermiştir.

 Milli mücadelecileri haklı çıkarmış ve onlara güç kazandırmıştır.

 Kurtuluş azmimizi kamçılamıştır.

 Mebusan Meclisi onaylamadığı için ölü doğmuştur.

 Savaşı Türk milleti kazandığı için uygulanamamıştır.  

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap