1. Ana Sayfa
  2. LYS-Geometri Ders Notu

22- Yamuk

22- Yamuk
0

1. Yamukta açılar

[AB] // [DC] olduğundan

x + y = 180°a + b = 180°

 

 

  • Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlerde açıortay verilmiş ise ikizkenar üçgen elde edebileceğimiz gibi, ikizkenarlık verilmiş ise de açıortay elde ederiz.
derscalisiyorum.com.tr

2. Yamuğun Alanı

ABCD yamuğunda paralelkenarlar arasındaki uzaklığayamuğun yüksekliği denir. Alt tabanı |DC| = a,üst tabanı |AB| = cyüksekliği |AH| = h

ABCD yamuğunun alanı

derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr

3. İkizkenar Yamuk

Paralel olmayan kenarları eşit olan yamuklara ikizkenar yamuk denir.derscalisiyorum.com.tr

a. İkizkenar yamukta taban ve tepe açıları kendiaralarında eşittir.m(A) = m(B) = ym(D) = m(C) = xderscalisiyorum.com.tr

b. İkizkenar yamukta köşegen uzunlukları eşittir.Köşegenlerin kesiştiği noktaya E dersek|AE| = |EB||DE| = |CE|derscalisiyorum.com.tr

 

  •  Köşegen uzunlukları birbirine eşit olan her yamuk ikizkenardır.

 

c. İkizkenar yamukta üst köşelerden alt tabana diklerçizilmesiyle ADK ve BCL eş dik üçgenleri oluşur.|DC| = a|KL| = cderscalisiyorum.com.trderscalisiyorum.com.tr

4. Dik Yamuk

Kenarlarından biri alt ve üst tabana dik olan yamuğadikyamukdenir.|AD| = h aynı zamanda yamuğun yüksekliğidir.derscalisiyorum.com.tr

5. Yamukta Orta Taban

a. ABCD yamuğunda E ve F kenarların orta noktaları ise EL doğrusuna orta taban denir.[AB] // [EF] // [DC]

derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr

 Yamuğun alanıderscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr  olduğundan
derscalisiyorum.com.tr
A(ABCD)=Orta taban x Yükseklik
b. Yamukta köşegenin orta tabanda ayırdığı parçalarderscalisiyorum.com.trderscalisiyorum.com.tr

  •  ABCD yamuğunda EF orta taban

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

6. Yamuğun köşegenlerinin kesim noktasından tabanlaraçizilen paralel;ABCD yamuğunda L köşegenlerin kesim noktasıdır.[AB] // [MN] // [DC]

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

7. Kenar Uzunlukları Bilenen Yamuk

Bir ABCD yamuğunun kenar uzunlukları biliniyor ise kenarlardan birine paralel çizilerek bir paralelkenar ve bir üçgen oluşturulur.derscalisiyorum.com.tr

8. Köşegenleri Dik Kesişen Dik Yamuk

ABCD dik yamuğunda[AC]^[BD] BD ye paralel çizildiğinde oluşan dik üçgende

h2=a.c
derscalisiyorum.com.tr

9. Köşegenleri Dik Kesişen İkizkenar   Yamuk

ABCD yamuğunda|AD| = |BC|[AC] ^ [BD]

yamuğun yüksekliği

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr

10. Yamukta Köşegenlerin Ayırdığı Parçaların AlanıHerhangi bir yamukta köşegenler çizildiğinde[AB] // [DC]

A(ABCD)=A(BCE)=S

derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

Bir yamukta alt ve üst iki köşenin, karşı kenarın ortanoktası ile birleştirilmesi sonucu oluşan alan yamuğunalanının yarısına eşittir.|BE| = |EC|

A(ABCD) = 2A(ADE)
derscalisiyorum.com.tr

l [AB] // [EF] // [DC], |AB| = a|EF| = b|DC| = c

A(ABFE) = S2

A(EFCD) = S1

derscalisiyorum.com.tr
İlginizi Çekebilir
images-8.jpg.jpg

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap