1. Ana Sayfa
  2. LYS-Geometri Ders Notu

16- Özel Üçgenler

16- Özel Üçgenler
0

DİK ÜÇGEN

Bir açısının ölçüsü 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90° nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs üçgenin daima en uzun kenarıdır.şekilde, m(A) = 90° [BC] kenarı hipotenüs[AB] ve [AC] kenarlarıdik kenarlardır.

PİSAGOR BAĞINTISI

Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir.ABC üçgeninde  m(A) = 90°

a2=b2+c2
derscalisiyorum.com.tr

ÖZEL DİK ÜÇGENLER

1. (3 – 4 – 5) Üçgeni

Kenar uzunlukları (3 – 4 – 5) sayıları veya bunların katı olan bütün üçgenler dik üçgendir. (6 – 8 – 10), (9 – 12 – 15), … gibiderscalisiyorum.com.tr

2. (5 – 12 – 13) Üçgeni

Kenar uzunlukları (5 – 12 – 13) sayıları ve bunların katı olan bütün üçgenler dik üçgenlerdir. (10 – 24 – 26), (15 – 36 – 39), … gibi.derscalisiyorum.com.tr
Kenar uzunlukları 8, 15, 17 sayıları ile orantılı olan üçgenler dik üçgenlerdir.derscalisiyorum.com.tr
Kenar uzunlukları 7, 24, 25 sayıları ile orantılı olan üçgenler dik üçgenlerdir.derscalisiyorum.com.tr

3. İkizkenar dik üçgen

ABC dik üçgen |AB| = |BC| = a |AC| = aÖ2m(A) = m(C) = 45° İkizkenar dik üçgende hipotenüs dik kenarların Ö2 katıdır.

4. (30° – 60° – 90°) Üçgeni

ABC eşkenar üçgeni yükseklikle ikiye bölündüğündeABH ve ACH (30° – 60° – 90°) üçgenleri elde edilir.|AB| = |AC| = a

|BH| = |HC| =derscalisiyorum.com.tr
pisagordanderscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr
(30° – 60° – 90°) dik üçgeninde; 30°’nin karşısındaki kenarhipotenüsün yarısına eşittir. 60° nin karşısındaki kenar, 30° nin karşısındaki kenarın Ö3 katıdır.derscalisiyorum.com.tr
5. (30° – 30° – 120°) Üçgeni(30° – 30° – 120°) üçgeninde 30° lik açıların karşılarındaki kenarlara a dersek 120° lik açının karşısındaki kenar aÖ3 olur.derscalisiyorum.com.tr
6. (15° – 75° – 90°) Üçgeni(15° – 75° – 90°) üçgeninde hipotenüse ait yükseklik |AH| = h dersek, hipotenüs|BC| = 4h olur. Hipotenüs kendisine ait yüksekliğin dörtkatıdır.derscalisiyorum.com.tr

ÖKLİT BAĞINTILARI

Dik üçgenlerde hipotenüse ait yüksekliğin verildiği durumlarda benzerlikten kaynaklanan öklit bağıntıları kullanılır.derscalisiyorum.com.tr

1. Yüksekliğin hipotenüste ayırdığı parçaların çarpımı yüksekliğin karesine eşittir.

h2 = p.k

2.            b2 =  k.a

              c2 = p.a

3. ABC üçgeninin alanını iki farklı şekilde yazıp eşitlediğimizde

a.h =b.c
  • Yukarıda anlatılan öklit bağıntıları kullanılarakderscalisiyorum.com.tr elde edilir.Genellikle bu öklit bağıntısını kullanmak yerine, yukarıdaki öklit bağıntıları ve pisagor bağıntısını kullanarak çözüme gideriz.
  • İKİZKENAR ÜÇGEN
İkizkenar üçgenin tepe açısından tabanına çizilen yükseklik, hem açıortay, hem de kenarortaydır.derscalisiyorum.com.tr
1. Bir üçgende, açıortay aynı zamanda yükseklik ise bu üçgen ikizkenar üçgendir.|AB| = |AC| |BH| = |HC|m(B) = m(C)derscalisiyorum.com.tr
2. Bir üçgende, açıortay aynı zamanda kenarortay ise bu üçgen ikizkenar üçgendir.|AB| = |AC|, [AH] ^ [BC]m(B) = m(C)derscalisiyorum.com.tr
3. Bir üçgende, yükseklik aynı zamanda kenarortay ise bu üçgen ikizkenar üçgendir.|AB| = |AC| m(BAH) = m(HAC)m(B) = m(C)derscalisiyorum.com.tr
İkizkenar üçgende açıortay, kenarortay ve yüksekliğin aynı olması birçok yerde karşımıza çıktığından çok iyi bilinmesi gereken bir özelliktir.
4. İkizkenar üçgende ikizkenara ait yükseklikler eşittir. Bu durumda yüksekliklerin kesim noktasının ayırdığı parçalarda eşit olur.derscalisiyorum.com.tr
5. İkizkenar üçgende ikizkenara ait kenarortaylar ve kenarortayların kesim noktasının ayırdığı parçalar da birbirine eşittir.derscalisiyorum.com.tr
6. İkizkenar üçgende eşit açılara ait açıortaylar da eşittir. Açıortaylar birbirini aynı oranda bölerler.
7. İkizkenar üçgende ikiz olmayan kenar üzerindeki herhangi bir noktadan ikiz kenarlara çizilen dikmelerin toplamı, ikizkenarlara ait yüksekliği verir.

|AB| = |AC| Þ |LC| = |HP| + |KP|
derscalisiyorum.com.tr
8. İkizkenar üçgende tabandan ikiz kenarlara çizilen paralellerin toplamı, ikiz kenarların uzunluğuna eşittir.derscalisiyorum.com.trderscalisiyorum.com.tr

EŞKENAR ÜÇGEN

1. Eşkenar üçgende bütün açıortay, kenarortay yükseklikler çakışık ve hepsinin uzunlukları eşittir.nA= nB = nC = Va = Vb = Vc = ha= hb = hcderscalisiyorum.com.tr
2. Eşkenar üçgenin bir kenarına a dersek yük seklikderscalisiyorum.com.trBu durumda eşkenar üçgenin alanı

derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr

yükseklik cinsinden alan değeri

Alan(ABC) = derscalisiyorum.com.tr

3.Eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara çizilen dik uzunlukların toplamı, eşkenar üçgene ait yüksekliği verir.Bir kenarı a olan eşkenar üçgende;

derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr
4. Eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı bir kenar uzunluğuna eşittir.derscalisiyorum.com.tr

Bir kenarı a olan ABC eşkenar üçgeninde

derscalisiyorum.com.tr

İlginizi Çekebilir
images-8.jpg.jpg

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap