1. Ana Sayfa
  2. LYS-Geometri Ders Notu

10- Geometrik Kavramlar

10- Geometrik Kavramlar
0

Geometrinin temelini oluşturan bazı kavramları bir sıraya koymalıyız ki daha anlaşılabilir olsun. Geometride özel anlamı olan ifadelere geometrik terim denir. Nokto, doğru, açı, kare, üçegen vb. geometrik tereimlerdir.Bazı geometrik terimleri tanımlamak için daha basit terimlere ihtiyaç duyarı. Bunlara tanımsız terim denir. Nokta , doğru, düzlem tanımısız terimdir.

1. Nokta: Geometrinin en temel terimidir.“.” biçiminde ///=gösterilir. Boyutu yoktur.

2. Doğru: Bir noktalar kümesi olup iki tarafa doğru uzunluğu sonsuz kabul edilir.

3. Düzlem: Her yönde sonsuza  uzandığı kabul edilir. Sayılmaz çoğunlukta doğru ve noktalardan oluşmuştur.

 E düzlemi yandaki gibi gösterilir.

4. Işın: Başlangıç noktası belli fakat bitim nokatı belli olmayan doğrular kümesi

 

[AB ® AB ışını şeklinde gösterilir.

5. Doğru Parçası : İki nokta ile bu iki nokta arasında kalan noktaların birleşimidir.

 

[AB] sembolüyle gösterilir.

[AB]  AB doğru parçası anlamına gelir.

|AB|  AB doğru parçasının uzunluğu anlamına gelir.

6. Yarı Doğru: [AB ışınından A noktasının çıkarılması ile elde edilir. ]AB sembolüyle gösterilir.

 

Doğrusal nokta kümelerinin gösterimi

 [AB]: A ve B noktaları dahil.
 [AB[: A noktası dahil, B noktası dahil değil
 ]AB[: A ve B noktaları dahil değil

AÇILAR

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir. Açı ölçü birimleri derece, radyan, grad dır.

Başlangıç noktaları ortak iki ışının birleşimine açı denir.

şekilde [AC ve [AB ışınının oluşturduğu açı BAC açısıdır.

[ABÈ[AC = BAC açısıdır.BAC, CAB olarak veya A ilegösterilir.[AB ve [AC ışınları açının kenarları,

A noktası açının köşesidir.

Açı yazılırken açının köşesi olan nokta ortada yazılır.

1. Açının Ölçüsü

[AB ile [AC arasındaki açıklığın ifadesine açının ölçüsüdenir. BAC açısının ölçüsü a dır.m(BAC) = a veyam(A) = a olarak gösterilir. 

ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir.

2. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

Bir açı düzlemi üç bölgeye ayırır.a.Açının kendisi[AB ve [AC ışınları.b. İç bölge (taralı alan)c.Dış bölge 

3. Açı ölçü birimleri

Açı ölçüsü birimi olarak genelde derece kullanılır. Dereceden başka Grad ve Radyan birimleri de kullanılır. Açı ölçüsü birimleri arasında,

360° = 400 G(grad) = 2p (radyan) eşitliği vardır.

Bir ışının başlangıç noktası etrafında bir tur döndürülmesi ile elde edilen açı 360° dir.

Derecenin alt birimleri

1° = 60′ (dakika)1′ = 60″ (saniye) 1° = 3600″ dir.90° = 89° 59′ 60″ ve180° = 179° 59′ 60″ olur. 

4. Ölçülerine göre açılar

a. Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara dar açı denir. 

 

b. Ölçüsü 90° olanaçılara dik açı denir

 

c. Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara geniş açı denir. 

 

d. Ölçüsü 180° olan açılara doğru açı denir. 

 

e. Ölçüsü 360° olan açıya tam açı denir. 

5. Komşu açılar

Köşeleri ve birer ışınları ortak olan, iç bölgesi ortak olmayan açılara komşu açılar denir.CAD ile DAB komşu açılardır. 

6. Açıortay

Açıyı iki eşit parçaya bölen ışına açıortay denir.[AD, CAB açısının açıortayıdır.Açıortay üzerinde alınan her noktanın açının kollarına olan dik uzaklıkları eşittir. 

7. Tümler açı

Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya tümler açılar denir.

m(CAD)+m(DAB)=90°a+b=90°

a açısının tümlerinin ölçüsü (90° – a) dır.

 

Komşu tümler iki açının açıortay doğruları arasındaki açının ülçüsü 45° dir.

 [OA] ^ [OB]m(KOL) = 45°

8. Bütünler açı

Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıya bütünler açılar denir. 
m(DAB)+m(CAD)=180° x+y=180°

x açısının bütünlerinin ölçüsü (180° – x) dir.

Komşu bütünler iki açının açıortay doğruları arasındaki açının ölçüsü 90° dir.

 m(KOL) = 90°

9. Ters Açılar

Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan komşu olmayanlara ters açılar denir.

Ters açıların ölçüleri eşittir.

m(x)=m(z) ve

m(t)=m(y) dir.

10. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar

a. Yöndeş açılar

d1 // d2 ise 

Yöndeş açıların ölçüleri eşittir.
 

m(a) = m(x) ; m(b) = m(y)

m(c) = m(z) ; m(d) = m(t)

b. İçters açılar

d1 // d2 ise a ile z ve b ile t içters açılarıdır.

İçters açıların ölçüleri eşittir.

m(a) = m(z); m(b) = m(t)

Dışters açılar

d1 // d2 ise 

Dışters açıların ölçüleri eşittir.

m(c)=m(x)=m(d)=m(y)

d. Karşı durumlu açılar

d1 // d2 ise 

Karşı durumlu açıların toplamı 180° dır.

m(a) + m(t) = 180°; m(b) + m(z) = 180°

Karşı durumlu açıların açıortayları arasındaki açının ölçüsü 90° dir.

Paralel doğrular arasında birden fazla kesenin olduğu durumlarda kesişim noktalarından yeni paraleller çizilir.

e. Birden fazla kesenli durumlar

d1 // d2 iseB noktasından d1 ve d2 doğrularına paralel çizersek m(ABC) = a + b olur. 

 

B noktasından paralel çizersek m(ABD) + x = 180°m(DBC) + z = 180° buradanx + y + z = 360° dir. 

f. Paralel doğrular arasındaki ardışık zıt yönlü açılar

d1 // d2 ise a + b + c = x + y olur.Bu tür soruları kırılma noktalarından paralellerçizerek de çözebiliriz. 

g. Kolları paralel ve kolları dik açılar

Açıları oluşturan ışınlar aynı yönde ve paralel ise bu iki açının ölçüsü eşittir. 
Açıları oluşturan ışınlar zıt yönlü ve paralel ise bu iki açının ölçüsü eşittir. 
Açıları oluşturan ışınlardan biri aynı diğeri zıt yönlü ve paralel ise bu iki açının ölçüleri toplamı;a + b = 180° olur. 
Kenarları birbirine dik karşılıklı iki açının ölçüleri toplamıa + b = 180° olur. 
Kenarları şekildeki gibi birbirine dik açıların ölçüleri eşittir. 
İlginizi Çekebilir
images-8.jpg.jpg

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap