1. Ana Sayfa
 2. TYT Kimya

KİMYA BİLİMİ

KİMYA BİLİMİ
0
 • İnsanların İlk Zamanlarda Madde İle Etkileşimleri

İnsanlar ilk zamanlarda deneme yanılma yöntemleriyle hayatta kalmıştır.Kimi madde zararlı kimi madde yararlı,insanlar ilk o zamanlarda madde ile etkileşim gerçekleşmiştir.Örneğin civa’nın zararlı olduğunu bilmeyen krallar civa havuzları yaptırmışlardır.Çünkü civa’nın yoğunluğu fazla olduğu için dibe batmaz.Bunun sonucunda krallar ölerek civa’nın zararlı olduğu öğrenilmiştir.

 • Simya

Deneme yanılma yöntemiyle yapılan bir çalışma’dır.Bilgi birikimi yapılmaz.Teorik bir düzeye dayanmaz.Bilim dalı değil’dir.Hedefleri ise metallerin altın veya gümüş’e çevrilmesi, ölümsüzlük iksiri yaratılması ve insan hayatının dönüştürülmesi’dir.Ünlü simyacılara örnek olarak Robert Boyle,Ebu Musa Cabir Bin Hayan,Isaac Newton…

 • Maddenin Yapısı Hakkındaki İlk Düşünceler

Maddenin yapısı hakkındaki ilk düşünceler madde ateş,toprak,su ya da hava’dan oluştuğu yönündeydi.Bu bilgiler sonradan değiştirilerek katı,sıvı,gaz ve plazma olarak ayrılmıştır.

 • Yanma Olayının Açıklanması ve Modern Kimya Bilimin Ortaya Çıkması

Yanma olayı yüksek sıcaklıkta meydana gelir.Oksijen ve yanıcı madde yeterli miktarda ve yeterli sıcaklıkta bir araya gelirse yanma olayı oluşur.Modern kimya biliminin ortaya çıkması ise yanma olayının bulunmasıyla oluşturulmuştur.

 • Hayatımızda Kimya

Hayatımızda kimya 4 ana bölümde görülür.Bunlar
-Temizlik malzemeleri
-Yaygın malzemeler
-Fotosentez ve solunum
-Çevre kimyası’dır.
Temizlik Malzemeleri:Sabun,deterjan,çamaşır suyu,çamaşır sodası.
Yaygın Malzemeler:Sönmemiş kireç ve sönmüş kireç,porselen ve seramik,cam ve bileşenleri, boyalar ve bileşenleri,alaşımlar.
Fotosentez Ve Solunum:Yapısında kloroplast bulunduran bitkilerin ışık enerjisiyle, karbondioksit’i ve suyu besin’e çevirmesine fotosentez denir.Canlının hayatta kalmak için dışarıdan aldığı oksijen’i almasına ve içeride oluşan karbondioksit’i verme olayına solunum denir.
Çevre Kimyası:Taş küre,hava küre ve su küredeki
canlıların özelliklerini adaptasyonlarını inceler.
B)Elementler ve Bileşikler

 • Kimyanın Sembolik Dilinin Tarihsel Gelişimi

Semboller çok önemlidir.Hayatımızdda çoğu yerde karşımıza çıkar.Örnek verecek olursak matematikteki toplama,çıkarma,çarpma veya bölme işlemi birer semboldür.Semboller bize bişey anlatırcasına gibidir.Toplama yaparken artı(+) işareti bize birleştirmeyi anlatır.Bu yüzden önemli olduğu için kimyada’da semboller kullanılmıştır.Kullanım şekli ise maddeleri çizdikleri sembollerle adlandırmaları’dır.Bilinen en eski semboller Eski Çin ve Eski Mısır’da kullanılmış.Daha sonralarda gelişerek bugünkü hale gelmiştir.

kimyanın sembolik dili

 • Elementler ve Element Sembolleri

A)Elementler
Element aynı cins atomlar’dan oluşur.Atom ise element’leri oluşturan küçük yapı birimidir.Kendine göre bazı kimyasal ve fiziksel özellikleri vardır. Yapısında sadece tek cins atom bulundurur.Atom’lar mikroskopla görülmeyecek kadar küçüktür.Elementler tek cins atomdan oluşsa bile kendi içinde yinede ayrılıyor.Bunlar:
-Monoatomik(Tek Atomlu)Elementler
-Diatomik(İki Atomlu)Elementler
-Poliatomik(Çok Atomlu)Elementler’dir.
a)Monoatomik Elementler
Tek atomlu elementlerdir.Örneğin altın doğada tek atom şeklinde’dir.
b)Diatomik Elementler
İki atomdan meydana gelen atomlardır.Örneğin azot,oksijen, klor gibi elementlerdir.
c)Poliatomik Elementler
Üç ya da daha fazla atomdan oluşan elementlerdir.En güzel örnek olarak ozon ve kükürt’ü verebiliriz.
B)Element Sembolleri
Elementlerin birbirinden ayırt edilebilmesi için farklı sembollerle ayrılması gereklidir.

element tablosu

 • Elementlerden Bileşiğe

Birbirinden farklı element atomlarının bir araya gelmesi sonucu oluşan maddeye bileşik denir.
-Sodyum+KloràSodyum klorür
-Gümüş+BromàGümüş bromür
-Hidrojen+OksijenàSu
-Sodyum+KarbonatàSoda
-Fosfor+OksijenàFosfat
-Hidrojen+KloràTuz ruhu

 • İkili Bileşiklerin Basit Adlandırma Kuralları

Bileşikleri adlandırırken Latince sayıları kullanırız.

bileşikler ve formülleri

Örneğin;Karbon(C)+Oksijen(O)àBu bileşen karbon oksit bileşiğidir. Fakat okunurken ve yazılırken ikinci atomun kaç tane olduğu belirtilir. Karbon monoksit oluşur.Eğer O2 olsaydı karbon dioksit olurdu.

 • Laboratuvarlarda Uyulması Gereken Güvenlik Kuralları

Bazı bileşikler zararlı olabiliyor.Bu bileşikler laboratuvar ortamlarında inceleniyor.Bu yüzden de bazı güvenlik sembolleri vardır.Aşağıdaki tablo örnek’tir.

labarutuvarda uyulması gereken kurallar

İlginizi Çekebilir
lab-217043_1280.jpg

Yazar Hakkında

Yorum Yap