1. Ana Sayfa
 2. TYT Coğrafya

Doğa Ve İnsan

Doğa Ve İnsan
0

İnsanla doğal unsurlar arasındaki ilişkileri kendi inceleme özellikleri(nedensellik, dağılış ve karşılıklık) ile inceleyen bilimler topluluğuna Coğrafya denir. 

Doğal Unsur (Muhteşem Dörtlü) 

Doğal çevreyi oluşturan kendiliğinden oluşmuş unsurlara doğal unsur denilir. Bu unsurlar 4 alandan oluşmaktadır. Diğer bir tabirle bunlara “Muhteşem Dörtlü” de denilmektedir. Bunlar;

Atmosfer(Hava Küre): Dünyayı saran eşitli gazlardan oluşan doğal ortamdır.

Litosfer(Taş Küre): Yer kürenin katı kısmı dediğimiz doğal ortamdır. 

Hidrosfer(Su Küre): Su bulunan ortamların genel ismi verilen doğal ortamdır. (Göl, deniz, okyanus v.b)

Biyosfer(Canlılar Küresi): Doğal ortam içinde yaşayan bitki ve canlıların bulunduğu doğal ortamdır. 

Coğrafyanın İlkeleri

Nedensellik: Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar. (Fay hattında deprem olasılığı çoktur? +Neden çoktur)

Dağılış: Olayların yer yüzündeki dağılışını belirtir. (Kıvrımlı dağların Akdeniz ve Karadeniz de Batıdan Doğuya doğru uzanması. )

Bağlaşım(Karşılıklık): Olayların birbirleriyle olan ilişkisini inceler. (Sanayi olduğu yerden nüfus fazladır.)

Coğrafyanın Bölümleri

Fiziki Coğrafya: Doğal coğrafyadır, insanların herhangi bir müdahale yapmaksızın ortaya çıkmıştır. (Dağ, Vadi, Deniz, Boğaz vb.)

 • Jeomorfoloji (Yer Şekli Bilimi)
 • Hidrografya (Su Bilimi)
 • Klimatoloji (İklim Bilimi)
 • Biyocoğrafya (Canlı Bilimi)
 • Kartografya (Harita Bilimi) vb.

Beşeri Coğrafya: Yapay coğrafyadır. İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkmıştır. (Baraj, Tünel, Köprü, Kanal, Viyadük vb.)

 • Nüfus Coğrafyası
 • Yerleşme Coğrafyası
 • Tarım Coğrafyası
 • Ekonomi Coğrafyası
 • Ulaşım Coğrafyası
 • Maden Coğrafyası
 • Sanayi Coğrafyası
 • Enerji Coğrafyası
 • Turizm Coğrafyası
 • Sağlık Coğrafyası
 • Siyasi Coğrafyası vb.


İlginizi Çekebilir
globe-2269653_1920.jpg

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap