1. Ana Sayfa
  2. YGS-LYS Fizik Ders Notu

6- Basit Makineler

6- Basit Makineler
0

BASİT MAKİNELER:

Bir işi yapmak için gereken kuvveti azaltarak ya da kuvvet uygulamayı kolaylaştırarak,işin yapılmasını basitleştiren bütün yardımcı araçlara basit makineler denir.
Ör: Kaldıraç, makas, el arabası, çıkrık, eğik düzlem vb.

Basit Makinelerin Genel Özellikleri :

1. Basit makine ile, kuvvetten, hızdan ve yoldan kazanç sağlanabilir. Aynı anda ikisini yapamayız Örneğin yoldan kazanç varsa hızdan veya kuvvetten kayıp vardır.

2. Kuvvet kazancı,Yük kuvvet ile dengede ise,

1 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

3. İdeal makinede verim daima %100 dür. Ancak sürtünmeden dolayı verim (gerçek hayata) hiçbir zaman %100 verim sağlanamaz.Alınan enerji verilen enerjiden daha azdır. Dolayısıyla %100 verim olmaz.

Bir basit makinenin verimi,

2 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

4. Basit makinelerde moment ve iş prensipleri geçerlidir.

a. Moment Prensibi

Sistem denge iken,

Kuvvet . Kuvvet kolu = Yük . Yük kolu

b. İş PrensibiBir cisme uygulanan kuvvet ile, kuvvete paralel yolun çarpımı F kuvvetinin yaptığı işe eşittir.W = F . x dir. İş prensibi ise,Kuvvet . Kuvvet yolu = Yük . Yük yolu dur.3 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

KALDIRAÇLAR

a. Destek ortada ise,

Her kaldıraçta bir destek ya da dayanak noktası ve bu dayanak etrafında dönebilecek bir kaldıraç kolu, bir kenarında yükle bu yükü hareket ettirecek kuvvet vardır.

Bir kaldıraçta kuvvetin desteğe olan uzaklığına (y) kuvvet kolu, yükün desteğe uzaklığına (x) yük kolu denir.

Şekilde denge varsa, Momentum kuralları aynen geçerlidir.Kuvvet . Kuvvet yolu = Yük . Yük yolu4 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

F . y = P . x dir.

Burada P ile F kuvvetleri paralel olduğu için çubuğa dik bileşenlerini almaya gerek yoktur. Kuvvet kolu, yük kolundan büyük (y > x) ise, kuvvetten kazanç sağlanır ve cisimler ağırlığından daha küçük kuvvetlerle dengede tutulabilirler.

Bu tip basit makinelere örnek olarak pense, makas, tahtarevalli, kerpeten, manivela ve eşit kollu terazi sayılabilir.

b. Destek uçta ise,Eğer destek şeklide görüldüğü gibi uçta ise yine momentum kuralları geçerlidir. Kuvvet . Kuvvet yolu = Yük . Yük yoluF . y = P . x dir.Bu tip kaldıraçlarda, y > x olduğundan kuvvetten kazanç sağlanır. El arabası, gazoz açacağı, fındık kırma makinesi, kağıt delgi zımbası bu tip kaldıraca örnek olarak verilebilir.5 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

 

c. Yük ve destek uçta ise,Şekildeki ağırlığı önemsiz olan kaldıraçta, F ile P arasındaki ilişki yine moment prensibinden bulunur.F . y = P . x dir. x > y olduğundan kuvvetten kayıp, yoldan ise kazanç vardır. Cımbız ve maşa bu tip kaldıraçlara örnek olarak verilebilir.6 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

MAKARALAR

Makaralar sabit bir eksen etrafında serbestçe dönebilen, çevresinde ipin geçebilmesi için oluğu olan basit bir makinedir.

a. Sabit makaralarÇevresinden geçen ip çekildiğinde yalnızca dönme hareketi yapabilen makaralara sabit makara denir.Moment prensibine göreF . r = P . r => F = P dir.

Makara ile ip arasında sürtünme önemsiz iken aynı ipin bütün noktalarındaki gerilme kuvveti aynı olduğundan F = P dir. Kuvvetten kazanç yoktur.

7 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

 

b. Hareketli MakaraÇevresinden geçen ip çekildiğinde hem dönebilen hem de yükselip alçalabilen makaralara hareketli makara denir.Aynı ipin bütün noktalarındaki gerilme kuvveti aynı olduğundan, dengenin şartına göre,9 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti8 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

Hareketli makarada makara ağırlığı ihmal edilmez ise, makaranın ağırlığı P yüküne dahil edilir. Ağırlığı ihmal edilen hareketli makarada kuvvetten kazanç vardır. Ağırlığı ihmal edilmiyor ise ağırlığa göre kuvvetten kazanç olabilir de olmayabilir de. Hareketli makarada F kuvveti ile ipin ucu h kadar çekilirse, karşılıklı paralel iplerin herbirinden h/2 kadar kısalma olur ve cisim h/2 kadar yükselir.

Şekilde, makara ağırlıkları önemsizise, F ile P arasındaki ilişki denge şartından bulunabilir. Sürtünmeler önemsiz iken aynı ipin bütün noktalarındaki gerilme kuvvetleri eşit olur. Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı aşağı yönlü kuvvetlerin toplamına eşit olduğundan, 11 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti10 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

PALANGALAR

Hareketli ve sabit makara gruplarından oluşan sistemlere palanga denir.

Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsiz olduğu palanga sistemlerinde, kuvvet ile yük arasındaki ilişki, makaralarda olduğu gibi denge şartlarından bulunur.

Makara ağrılıkları ihmal edilmiyor ise, hareketli makaraların ağırlıkları yüke ilave edilerek aynı işlem yapılır. Sabit makaraların ağırlıkları ise, tavana bağlı olan iplerle ya da bağlantı maddeleriyle dengelenir.

12 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

Şekil – I de Şekil – II de

13 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti 14 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

EĞİK DÜZLEM

Ağır yükleri belli yüksekliğe kaldırmak zor olduğu zaman eğik düzlem yardımıyla yükten daha az bir kuvvet ile cisimler istenilen yüksekliğe çıkarılabilir.Sürtünmeler önemsiz ise, eğik düzlemde iş prensibi geçerlidir.15 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

Kuvvet . Kuvvet yolu = Yük . Yük yolu

F . S = P . h

Kuvvet yolu, kuvvete paralel olan S yolu, yük yolu ise, yüke paralel olan h yoludur. Kuvvetten kazanç sağlanır. Fakat aynı oranda yoldan kayıp olur.

ÇIKRIK

Dönme eksenleri aynı yarıçapları farklı iki silindirin oluşturduğu sisteme çıkrık denir.

Şekilde görüldüğü gibi yük, yarıçapı küçük olan silindirin çevresine dolanan ipin ucuna asılır. Kuvvet ise, silindire bağlı kolun ucuna uygulanır.16 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

Moment prensibine göre,

F . R = P . r dir.

R > r olduğundan kuvvetten kazanç vardır. Daha küçük F kuvveti ile dengede tutmak veya yükü sabit hızla çıkarmak için 17 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özetioranını küçültmek gerekir.

Et kıyma makinesi, el matkabı, araba direksiyonu, tornavida, kapı anahtarı gibi araçlar çıkrığa örnektir.

VİDAVida, iki yüzeyi birbirine birleş-tirirken, en çok kullanılan, basit makinelerden birisidir. Vidada iki diş arasındaki uzaklığa vida adımı denir. Vidayı tahtaya vidalamak için tornavida ile kuvvet uygulayarak döndürmek gerekir.Vida başı bir tam dönüş yaptığında vida, vida adımı (a) kadar yol alır. N kez döndüğünde ise N . a kadar yol alır.18 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

Vidayı döndürmek için uygulanan F kuvvetinin yaptığı iş, vida tahtaya girerken R direngen kuvvetinin yaptığı işe eşittir.

İş prensibinden

Kuvvet . Kuvvet yolu = Yük . Yük yolu

F . 2pr = R . a dır.

Vidanın baş kısmı daire olduğu için bir turda kuvvet yolu dairenin 2pr çevre uzunluğu kadar olur.

DİŞLİLER

Dişli çarklar, üzerinde eşit aralıklarla dişler bulunan ve bir eksen etrafında dönebilen silindir şeklindeki basit makinedir. Dişler çarkların birbirine geçmesini sağlar. Dişlilerden birine uygulanan kuvvet dişler yardımı ile diğerine iletilir. Dişlilerin çalışma prensibi çıkrığınkine benzer.

Eş merkezli dişliler birbirine perçinli olduğu için hep aynı yönde dönerler ve devir sayıları da eşittir.19 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

 

Şekildeki gibi birbirine temas halinde olan dişliler için, herbir dişli bir öncekine göre,a. Zıt yönlerde dönerler. Dolayısıyla K ve M aynı yönde döner.b. Devir sayıları yarıçapları ile ters orantılıdır.c. K ve M nin aralarındaki devir sayıları oranı L nin yarıçapına bağlı değildir.20 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

 

KASNAKLARKasnaklar dişleri olmadığı için kayış ya da iple birbirlerine bağlanırlar.21 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti
Devir sayıları yine yarıçapları ile ters orantılıdır. Dönme yönleri ise, şekilde görüldüğü gibi kayışların bağlanma şekline göre değişir.22 Basit Makineler0 Basit Makineler Konu Özeti

 

Birbirlerini döndüren dişli ve kasnaklarda dönme sayısı ile yarıçapların çarpımı eşittir.
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap