1. Ana Sayfa
 2. YGS-LYS Kimya Ders Notu

20- Aldehitler

20- Aldehitler
0

 • Karbonil grubuna bir – R ve bir H nin bağlanmasıyla aldehitler oluşur.

19 fonksiyonel Aldehitler Ders Notu

veya R – CHO genel formülü ile gösterilir.

 • Aldehitlerin küçük molekülleri hoş olmayan kokulu, büyük molekülleri ise hoş kokuludurlar.
 • Aldehitlerin kaynama noktaları, aynı karbon sayılı alkol ve asitlerden düşük, alkanlardan yüksektir.

İsimlendirme

 1. Türediği karboksilli asitteki – OİK ASİTeki yerine aldehit kelimesi getirilir.
 2. Türediği hidrokarbonun sonuna – ALeki getirilir.20 fonksiyonel Aldehitler Ders Notu

ALDEHİTLERİN KİMYASAL REAKSİYONLARI

 1. Aldehitler yükseltgenme reaksiyonu verirler.

Aldehitlerin yükseltgenmesinden karboksilli asitler oluşur.

21 fonksiyonel Aldehitler Ders Notu

 1. Aldehitler, Amonyaklı AgNO3çözeltisini (Tollens ayıracı) metalik gümüşe indirger. Deneyin yapıldığı tüp, gümüş metali ile kaplanacağından ayna görüntüsü oluşur.

R – CHO + 2Ag++3OH– ® 2Ag(k) + R – COO +2H2O

Aldehit

 1. Aldehitler, Fehling çözeltisi ile ısıtılırsa kırmızı renkli bakır I oksit (Cu2O) çöker.

Fehling çözeltisi

NaOH ile baziklendirilmiş CuSO4 çözeltisine sodyum potasyum tartarat çözeltisi katılarak hazırlanan koyu mavi renkli çözeltidir.

R – CHO+2Cu+2 + 5OH ® Cu2O(k) + RCOO+ 3H2O

 1. Aldehitler potasyum permanganat çözeltisinin rengini giderirler. Aldehit karboksilli aside yükseltgenirken, KMnO4‘deki Mn+7 iyonu Mn+2 ’ye indirgenir.5RCHO + 2MnO4– + 6H+ ® 5RCOOH+2Mn+2+3H2O
 1. Aldehitler polimerleşme reaksiyonu verirler.
 2. Aldehitler katılma reaksiyonu verirler.Katılma karbonil grubundaki pi bağının açılması ile gerçekleşir.
 1. Hidrojen katılması (İndirgenme Reaksiyonu)Aldehitlerin indirgenmesinden (H2 katılması) primer alkoller oluşur.22 fonksiyonel Aldehitler Ders Notu
 2. Aldehitlere su katılmasıyla aldehit hidrat bileşikleri oluşur.23 fonksiyonel Aldehitler Ders Notu
 3. Aldehitlere NH3 katılmasıyla amonyaklı aldehit oluşur.24 fonksiyonel Aldehitler Ders Notu

ALDEHİTLERİN ELDESİ

 1. Primer alkollerin bir kademe yükseltgenmesinden aldehitler elde edilir.
 2. Karboksilli asitlerin bir kademe indirgenmesinden aldehitler elde edilir
İlginizi Çekebilir
wp-1489230094595.jpg

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap