1. Ana Sayfa
  2. AYT Fizik

Yüklü Parçacıkların Hareketi

Yüklü Parçacıkların Hareketi
0

yuklu-parcacik-hareketi

Bir noktadaki elektrik alan, o noktada bulunan pozitif birim yüke etki eden kuvvet olarak tanımlanır. Elektrik alan şiddetinin E olduğu bir noktada, q yüküne etkiyen kuvvet

\displaystyle \overrightarrow{F}=q.\overrightarrow{E}

Yüklü parçacıkları harekete geçirmek için onlara kuvvet uygulamak gerekir. Bunu gerçekleştirmenin yolu, bir elektrik alan oluşturmak ve bu alan içine yüklü parçacıkları bırakmaktır.

Havası boşaltılmış kap içerisine, aralarındaki uzaklık d olan, iki dairesel metal levha, birbirine paralel olacak şekilde yerleştirilir, uçları arasındaki potansiyel farkı V olan kaynağa bağlanırsa, yüklü levhalar arasında, düzgün bir E elektrik alanı meydana gelir. E’nin yönü ise pozitif levhadan negatif levhaya doğru olup, şiddeti

\displaystyle E=\frac{V}{d}

dir. Bu düzgün elektrik alanda bulunan yüke etkiyen kuvvetin büyüklüğü

\displaystyle F=q.E=\frac{q.V}{d}

dir.

Elektrik alan, paralel levhalar arasında Şekilde olduğu gibi düzgün ise yüklü parçacığa etkiyen kuvvet sabittir. Kuvvet vektörü daima elektrik alan vektörüne paraleldir. Yönü ise,

1) Parçacığın yükü (+) ise, kuvvet elektrik alan yönündedir.

2) Parçacığın yükü (-) ise, kuvvet, elektrik alanla zıt yönlüdür.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap