1. Ana Sayfa
  2. AYT Fizik

Tork

Tork
0

Kuvvetin döndürücü etkisine Tork denir. Tork ve Moment aynı kavramlardır.

-Vektörel bir büyüklüktür. M ile gösterilir.

-Kuvvet ile dönme noktasının ,kuvvet doğrultusuna dik uzaklığın çarpımı ile bulunur.

Moment, uygulanan kuvvet ile doğru orantılıdır.

(M α F)

Moment kuvvetin doğrultusunun dönme eksenine olan uzaklığıyla da doğru orantılıdır.

(M α d)

Bu iki orantıyı düzenlersek ;
M= F.d

moment

M = F.d

Bir cismi döndürmek için uygulanacak kuvvet, uygulama noktası ile dönme noktasını birleştiren doğruya dik olmalı veya bu doğruya dik bileşeni bulunmalıdır.

moment_

Moment iki yolla bulunabilir

a -)Moment = ( dik kuvvet ) x uzaklık; Kuvvetin dik bileşeni bulunup uzaklık ile çarpılır

M = F.d.Sinα

Moment_1

b- )Moment = kuvvet x ( dik uzaklık ) ; Bu sefer uzaklığın kuvvete dik olduğu nokta bulunup kuvvet ile çarpılır.

M = F.( d. Sinα )

moment_2

Momentin olmadığı durumlar

Eğer bir kuvvetin uygulama noktası dönme noktası ise yada kuvvetin doğrultusu dönme noktasından geçiyorsa o kuvvetin momenti sıfırdır yani döndürme etkisi yoktur.

moment_3

Toplam Moment ve Toplam Dönme Yönü
Bir cisme aynı düzlemde etkiyen kuvvetlerin oluşturduğu momentlerin toplamını bulmak için bir yön (+), diğer yön (-) seçilir.
Genellikle saat yönü (-) seçilir.

moment_4

M1 = F₁.d , M₂ = – F₂.2d , ΣM = M₁ + M₂ = F₁.d – F₂.2d

  • (+) çıkarsa pozitif yönde döner.
  • (-) çıkarsa negatif yönde döner.

Sonuç sıfır çıkarsa cisim dönmez veya kuvvetler uygulanmadan önceki hareket durumunu devam ettirir.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap