1. Ana Sayfa
  2. TYT Geometri

Paralelkenar

Paralelkenar
0

Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eş olan dörtgenlere paralelkenar denir.

paralel

[AB][AB]//[CD][CD]

[BC][BC]//[AD][AD]

Paralelkenar Özellikleri:

1. Paralelkenarın karşılıklı açıları birbirine eşittir.

m(ˆAA^)=m(ˆCC^)=∝m(ˆBB^)=m(ˆDD^)=β

∝+β=180

2. Paralelkenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir.

|AB|=|CD||AB|=|CD|=a

|BC|=|AD||BC|=|AD|=b

paralelkenar kenar uzunlukları ile ilgili görsel sonucu

3. Paralelkenarın köşegenleri birbirini ortalar.

paralel köşegen

|AO|=|CO||AO|=|CO|

|BO|=|DO||BO|=|DO|

Yani bölünen köşegenin her iki parçası birbirine eşittir.

4. [AE][AE] ile [BE][BE] açıortay ise m(ˆAEBAEB^)=900900

paralel açıortay

Açıortayların kesiştikleri bölümdeki açı 900900’dir.

Paralelkenarın Alanı

paralel alan

Alan (ABCD)=a.haha=b.hbhb

Kenar ve o kenarın yüksekliğinin çarpımı paralelkenarın alanını vermektedir.

a.

paralel eşit alan

S1S1=S2S2=S3S3=S4S4

Köşegenlerle 4’e ayrılmış bir paralel kenarın her bir bölümünün alanı birbirine eşittir.

b. “P”, paralel kenar içinde herhangi bir nokta olsun.

paralel nokta

S1S1+S3S3=S2S2+S4S4=A(ABCD)2A(ABCD)2

Oluşan üçgenlerden karşılıklı olanlarının alanları toplamı paralelkenar alanının yarısına eşittir.

c.paralel alan toplam

S1S1=S2S2+S3S3 ve Alan (AEB)= A(ABCD)2A(ABCD)2

Paralel kenar bir kenardan belirlenen herhangi bir tepe noktasından bölünerek üç tane üçgen elde edilir. Şekilde görüldüğü gibi büyük üçgenin alanı diğer iki küçük üçgenin alanlarının toplamına eşittir.

Yazar Hakkında

Yorum Yap