1. Ana Sayfa
  2. YGS-LYS Coğrafya Ders Notu

6- Harita Bilgisi

6- Harita Bilgisi
0

• Harita ve plânın en önemli özelliğinin, kuşbakışı çizim ve ölçeğinin olmasıdır. 

• Krokiyi harita ve plândan ayıran tek özellik kabataslak olmasıdır.

• Haritalarda bozulma en fazla kutuplarda, en az Ekvator’dadır. 

• Haritalarda en fazla ayrıntı plânlarda, en az ayrıntı Atlas Haritalarındadır. 

• Büyük Ölçekli haritaların; en olumlu özellikleri ayrıntısının çok ve bozulma oranının az olmasıdır. En olumsuz özellikleri ise, gösterdiği alanın az olması ve duvarda fazla yer kaplamasıdır. 

• Küçük Ölçekli haritaların; en olumlu özellikleri gösterdiği alanın fazla olması ve duvarda az yer kaplamasıdır. 

• Yeryüzü şekillerinin haritalarda gösterilme metodundan; en kullanışlısı izohips metodudur. Tapoğrafya yüzeyini (engebeleri) en iyi ifade eden metod arama metodudur. Her ikisini birden ifade eden en iyi metod kabartma yöntemidir. 

• İzohipslerde; 

1. En fazla eğitim;çizgilerin sık olduğu yerde, 
2. En az eğitim;çizgilerin seyrek olduğu yerlerdedir. 

• Çizgilerin en sık olduğu yerde; 
1. En fazla aşındırma, 
2. En zor tırmanma, 
3. En kısa uzunluk vardır. 

• İzohipslerde; 
1. En yüksek noktayı en içteki çizgi, 
2. En alçak noktayı en dıştaki çizgi gösterir. 

• İzobarlarda; 

1. En derin noktayı, en içteki eğri, 
2. En sığ yeri en dıştaki eğri gösterir.

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap