1. Ana Sayfa
  2. YGS-LYS Kimya Ders Notu

23- Esterler

23- Esterler
0

OPTİKÇE AKTİFLİK

Bir C atomuna 4 farklı ya da grup bağlı ise bu C atomuna asimetrik C atomu adı verilir. Molekülde asimetrik C atomu bulunduran bileşikler optikçe aktif maddelerdir. Bu maddeler polarize ışığın titreşim düzlemini çevirirler.

44 fonksiyonel Esterler Ders Notu

Yukarıdaki bileşiklerde yıldız konulan C atomları asimetrik C atomu’dur.

ESTERLER

Bir mol karboksilli asitle, bir mol mono alkol tepkimeye girerse 1 mol ester ve 1 mol su oluşur. Bu olaya esterleşme olayı denir.

45 fonksiyonel Esterler Ders Notu

İsimlendirme

  1. Asit adı, alkolden gelen alkil adı ve esteri sözcüğü okunarak
  2. Alkolden gelen alkil grubunun adı yazılır, sonra asitin “oik asit” kısmı kaldırılır.
    Yerine -at eki getirilir. 46 fonksiyonel Esterler Ders Notu

Esterlerin Elde Edilişi ve Reaksiyonları

  1. Karboksilli asitlerin, asidik ortamda alkollerle tepkimesinden ester elde edilir.47 fonksiyonel Esterler Ders Notu
  2. Acil klorürlerin alkollerle tepkimesinden esterler elde edilir.

48 fonksiyonel Esterler Ders Notu

  1. Esterler eşit C atomlu karboksilli asitlerle izomerdir.

4. Yağlar

Yağ asitlerinin gliserin ile oluşturdukları esterlerdir. Bunlara gliseridde denir. Kullanılan yağ asidi doymuş ise katı yağlar, asit doymamış ise sıvı yağlar elde edilir. Sıvı yağlar H2 ile doyurularak katı yağlar (Margarin) elde edilir. Mumlar ise ester, alken, aldehit karışımlarıdır.

5. Sabunlaşma

Büyük moleküllü karboksilli asitlerin Na ve K tuzlarına sabun denir.

Karboksilli asitlerin gliserin ile tepkimesinden ester elde edilir.

Esterlerin (yağların) bazik ortamdaki hidrolizine sabunlaşma denir.

NOT: Deterjanların sabunlardan daha iyi temizleyici olması, sert suda dahi çözünebilmesindendir.
İlginizi Çekebilir
wp-1489230094595.jpg

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap