1. Ana Sayfa
  2. YGS-LYS Fizik Ders Notu

22- Üreteçler

22- Üreteçler
0

Üreteçlerin Bağlanması 1. Seri Bağlı Üreteçler

Bir üretecin (+) kutbunu diğer üretecin (–) kutbuna bağlanmasıyla elde edilen bağlama şekline seri bağlama denir.23 Elektrik Akım0 Fizik Üreteçler Ders Notu
  • Seri bağlı üreteçlerin her birinden eşit şiddette akım çekilir. Dolayısıyla üretecin tükenme süresinden bir kazanç yoktur.
  • Üreteçlerin toplam elektromotor kuvveti, her birinin elektromotor kuvvetlerinin toplamına eşittir.
  • eT = e1 + e2 + e3 dür.
  • Üreteçler seri bağlı olduğundan iç dirençlerinin toplamı,

rT = r1 + r2 + rolur. 2. Ters Bağlı ÜreteçlerBir üretecin (–) kutbunu diğer üretecin (–) kutbuna ya da (+) kutupların birbirine bağlanmasıyla elde edilen bağlama şekline ters bağlama denir. Ters bağlamada emk lar birbirini yok edici yönde etki yapar. Eğer ters bağlı iki üreteç özdeş ise toplam emk sıfır olur.

eT = |e1 – e2| dir.24 Elektrik Akım0 Fizik Üreteçler Ders Notu

Büyük emk değeri küçük emk değerinden çıkarılır. Üreteçler ters bağlı olsa da iç dirençler seri bağlıdır. Dolayısıyla toplam iç direnç rT = r1 + r2olur.

Şekildeki gibi, ikiden fazla üreteç var ise, önce seri bağlı olanların emk ları toplanır. Sonra diğer emk ile aradaki fark alınır.25 Elektrik Akım0 Fizik Üreteçler Ders Notu

Örneğin, e+ e2 > e3 ise, toplam emk, eT = e1 + e2 – e3 olur. 3. Paralel Bağlı Üreteçler

Üreteçlerin (+) kutbu bir noktada (–) kutbu da başka bir noktada olacak şekilde birleştirilerek oluşturulan bağlamaya, paralel bağlama denir.Paralel bağlı üreteçler özdeş seçilir. Özdeş olmaması durumunda devre analizi için yeni kurallar gereklidir.26 Elektrik Akım0 Fizik Üreteçler Ders Notu
  • Paralel bağlı üreteçlerin devreye verdikleri akımlar eşit olur.
  • Toplam emk üreteçlerden birinin emk sına eşittir.e= e dir.İç direnci önemsiz paralel bağlı üreteç sayısının artması devreden geçen akım şiddetini etkilemez. Fakat üreteç sayısı arttıkça her bir üreteçten geçen akım azalır ve üreteçlerin tükenme süreleri artar.
  • Paralel bağlamanın özelliği gereğince, toplam iç direnç, cep fi373 Fizik Üreteçler Ders Notu

Üreteçlerin Tükenme Süresi Bir üretecin tükenme süresi, yapılış boyutlarına, yapısını oluşturan maddenin cinsine ve üreteçten birim zamanda çekilen akıma bağlıdır. Bir üretecin tükenme süresi, üreteçten çekilen akımla ters orantılıdır. Akım ne kadar çok çekilirse üreteç o kadar çabuk tükenir. Buna göre, devreye eşit şiddette akım veren seri bağlı özdeş üreteç ya da piller paralel bağlı olanlara göre daha çabuk tükenir.

İlginizi Çekebilir
wp-1489605389210.jpg

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap