1. Ana Sayfa
 2. YGS-LYS Kimya Ders Notu

18- Eter

18- Eter
0

İki alkil grubunun bir oksijene bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü

CnH2n+2O olup gösterilişi

R—O—R  şeklindedir.

 1. Basit Eter: Alkil gruplarının ikisi de aynıdır.R1—O—R1
 2. Karışık EterAlkil grupları birbirinden farklı ise bu eterlere karışık eter denir .

R1—O—R2

İsimlendirme yapılırken alkil grupları söylendikten sonra eter kelimesi getirilir.

CH3—O—CH3 CH3—O—C2H5

Di metil eter             Metil etil eter

C2H5—O—C3H7

Etil propil eter

Eterlerin Eldesi

 1. 2 mol alkolden, 1 mol su çekilerek 1 mol eter elde edilir.

2R—OH ® R—O—R + H2O

Alkol              Eter

 1. Alkolatların, alkil halojenürler ile tepkimesinden eterler elde edilir.

R—ONa + R—X ® R—O—R + NaX

Alkolat  Alkil halojenür  Eter

CH3-CH2-ONa+CH3-Br ® CH3-CH2-O-CH3 + NaBr

Alkol ve Eterlere Ait Özellikler ve Karşılaştırma
ALKOLETER
 1. Alkollerde moleküller arasında hidrojen bağı vardır. OH grubu sayısı arttıkça alkollerin molekülleri arasındaki çekim kuvveti artar. Kaynama noktası yükselir.
  Dallanma arttıkça moleküller arasındaki van der waals çekimleri azalacağından kaynama noktası düşer.
 2. Suda moleküller olarak çözünürler ve çözeltileri elektrik akımını iletmez.
  OH grubu taşımaları bazlık özellik kazandırmaz.
 3. Homolog sıra oluştururlar.
 4. Mono alkoller eşit karbonlu eterler ile yapı izomeridirler.
 5. Yakılabilirler.
 1. Eterlerde moleküller arasında van der waals etkileşimi ve dipol – dipol etkileşimi vardır.
 2. Eterler kokulu polar çözücülerdir.
 3. Homolog sıra oluşturabilirler.
 4. Kararlı bileşiklerdir.
  Kolay tepkime vermezler.
 5. Mono alkollerle eşit karbonluları izomerdir.
 6. Yakılabilirler.
İlginizi Çekebilir
wp-1489230094595.jpg

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap