1. Ana Sayfa
  2. YGS-LYS Coğrafya Ders Notu

11- Heyelan Ve Erezyon

11- Heyelan Ve Erezyon
0

Heyelan (Toprak Kayması)

Heyelan, toprağın üst kısmı ile birlikte alttaki ana kayanın bulunduğu yerden kayarak yer değiştirmesidir. 

Heyelanda Etkili Faktörler

1) Eğimin fazla olması. 
2) Yağışların fazla olması 
3) Toprak özellikleri (killi olması) 
4) Tabakaların uzanış doğrultusu: Tabakalar eğime paralel ise heyelan daha fazla görülür. 
5) Beşeri faktörler: Yol yapım çalışmaları ile yamaç denge profilinin bozulması. 
6) Depremler 

Türkiye’de heyelan olayı en fazla Karadeniz Bölgesinde Doğu Karadeniz Bölümünde görülür. Sebepleri: Yağışın ve eğimin fazla olmasıdır. Ayrıca toprağın killi olmasıdır. 

En fazla görüldüğü dönem ilkbahardır. Sebebi kar erimeleri ile toprağın suya doygun hale gelmesidir. 

 

Erozyon
Erozyon, dış kuvvetlerin etkisiyle toprak örtüsünün aşındırılarak başka alanlara taşınmasıdır. Akarsu ve rüzgar erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsü bakımından fakir olmalarıdır. 

Erozyonda Etkili Faktörler 

1) Arazinin çok engebeli olması, 
2) Eğimli arazilerde arazinin eğime dik sürülmesi. 
3) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi: Orman yangınları, tarla açmak amacıyla ağaçların kesilmesi, otlaklarda aşırı otlatılma yapılması, anız örtüsünün yakılması gibi. 
4) Toprağın aşırı işlenmesi. 
5) Yağışların sağanak yağış şeklinde olması. 
6) Yağış rejiminin düzensiz olması 
7) Akarsu taşkınları 

 

Erozyonun Sonuçları 

1) Toprağın verimi düşer, çölleşme olur. 
2) Barajlar dolar. 
3) Tarım alanları daralır. 
4) Bozulan doğal dengeye bağlı olarak bir çok bitki ve hayvan türü yok olmaktadır. 

 

Erozyonu önlemek için; 

1) Mevcut bitki örtüsü korunarak ağaçlandırma yapılmalıdır. 
2) Eğimli tarım alanlarında tarla eğime paralel sürülmeli ve taraça (seki) yapılmalıdır.
3) Nöbetleşe tarım yöntemi uygulanmalı (bu yöntemde asıl amaç erozyonu önlemek değildir. Verimi artırmaktır.) 
4) Otlaklarda erken ve aşırı otlatma yapılmamalıdır. 
5) Baraj gölü yamaçları ağaçlandırılmalıdır.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap