TYT Biyoloji

TYT Biyoloji

EKOLOJİ

17 Ocak 2018 133

A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.…

TYT Biyoloji

ENZİMLER

17 Ocak 2018 135

Canlılarda Hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar dış ortamdaki reaksiyonlara göre Daha hızlı Düşük ısıda Dar PH…

TYT Biyoloji

DNA- RNA

17 Ocak 2018 133

DNA’nın Yapısı DNA, nükleotit adı verilen yapı birimlerinin tekrarından oluşur. DNA’yı oluşturan her bir nükleotitte…